จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2567 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในบริเวณวัดหน้า ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2567 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในบริเวณวัดหน้า ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช

วันนี้(24 ก.พ.67) ที่วัดหญ้า หมู่ที่ 2 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในบริเวณวัดหญ้า โดยมีนายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช พล.ต.ต.สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนระดับอำเภอ ผู้แทนจากส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 600 คน

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในบริเวณวัดหญ้า ประกอบไปด้วยการกวาดล้างทำความสะอาดพื้นศาลาการเปรียญ (พูนพิพัฒน์) ศาลาปลายทาง และหอระฆัง ล้างทำความสะอาดห้องน้ำ เก็บกวาด ขยะบริเวณลานวัด จัดขึ้นเพื่อร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 2 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ซึ่งตลอดรัชสมัย ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงพระปรีชาทั้งด้านการเจริญสัมพันธไมตรี ทำให้การค้าการทูตมีความเจริญรุ่งเรือง ทรงโปรดให้มีการการบูรณปฏิสังขรณ์วัด สร้างวัดทั่วราชอาณาจักรและยังเป็นยุคทองแห่งศิลปวัฒนธรรมของไทยทุกแขนง นอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถในด้านวรรณกรรม ทรงได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วย