ตลาดนัดท้องถิ่น “หลาดกำแพงเมืองคอน” ได้ฤกษ์เปิดขายนัดแรกแล้ว 24 ก.พ.67

ตลาดนัดท้องถิ่น “หลาดกำแพงเมืองคอน” ได้ฤกษ์เปิดขายนัดแรกแล้ว 24 ก.พ.67

ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว “หลาดกำแพงเมืองคอน” บริเวณริมกำแพงเมืองเก่านครศรีธรรมราช (ฝั่งสวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดขายนัดแรกแล้ว ถือฤกษ์ดีตรงกับวันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ตรงกับงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ นานาชาติที่เมืองนคร ประจำปี 2567 งานบุญใหญ่ของชาวนครศรีธรรมราช โดยเมื่อคืนที่ผ่านมา (24 ก.พ.67) เวลา 19.30 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด มี ดร.กนพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเดินจับจ่ายซื้อขายสินค้ากันเป็นจำนวนมาก

สำหรับโครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว เป็นกิจกรรมที่กำหนดจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและกระจายรายได้ในพื้นที่ ภายใต้ชื่อโครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย ประจำปี 2567 โดยกำหนดจัดขึ้นที่บริเวณสวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราชและริมกำแพงเมืองเก่านครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ในทุกวันเสาร์ของเดือน ระหว่างเวลา 15.00 น.- 21.00 น. ซึ่งกำหนดจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ภายในตลาดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย 1) เวทีกลาง สำหรับการแสดงศิลปวัฒนธรรม 2) พื้นที่จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง 3) พื้นที่จำหน่ายสินค้าศิลปะ หัตถกรรมและอุตสาหกรรมวัฒนธรรม 4) พื้นที่จำหน่ายผลผลิตการเกษตร เช่น ผักปลอดสารพิษ ไข่ไก่ ผลไม้ตามฤดูกาล พันธุ์ไม้ตกแต่งสวยงาม และ 5) พื้นที่จำหน่ายสินค้าทั่วไป

“หลาดกำแพงเมืองคอน” เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและประชาชนในเขตเทศบาล ในการร่วมคิดรูปแบบและจัดการพื้นที่ เพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ทั้งทางศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่ การคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์พื้นถิ่นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความน่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาซื้อสินค้า กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประชาชน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมรช โทร 075-809571 ต่อ 9161