กลุ่มลูกหนี้ กยศ.โวย เกิดมาจนกู้เงินเรียนแสนลำบากพอจ่ายเงินคืน กลับถูกโกงซ้ำซาก ต้องผ่อนจ่ายเงินเพิ่มแทบตลอดชีวิต

“กลุ่มลูกหนี้ กยศ.โวย เกิดมาจนกู้เงินเรียนแสนลำบากพอจ่ายเงินคืน กลับถูกโกงซ้ำซาก ต้องผ่อนจ่ายเงินเพิ่มแทบตลอดชีวิต ไม่อยากเชื่อหน่วยงานของรัฐ หรือนายทุนกันแน่ แห่ร้องนายกรัฐมนตรี แน่นกระทรวงการคลัง ยื่นเงื่อนไข 8 ข้อให้แก้ไขด่วน มิฉะนั้นลูกหนี้ทั่วประเทศจะลุกฮือขับไล่ต่อไป

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.67 น.ส.พัทธนันท์ แอดมินกลุ่ม ลูกหนี้ กยศ.และตัวแทนลูกหนี้ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 25 คน จากหลายจังหวัด เป็นอดีตนิสิตนักศึกษา เนื่องจากมีการจ่ายหนี้ แต่ดอกเบี้ยกลับเพิ่ม เงินต้นก็ไม่ลด จ่ายนานกว่า 25 ปี หนี้ไม่หมด จากยอดเงินกู้หลักหมื่น กลายเป็นหลักแสน เข้ายื่น ข้อร้องเรียน ต่อกระทรวงการคลังและอธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม โดยมีนาย ศิขรินทร์ ลิ่มนิจสรกุล หัวหน้ากลุ่มงานประสานการเมือง เป็นตัวแทนรับหนังสือและจะนำไปประสานงานตามกระบวนการต่อไป

น.ส.พัทธนันท์ กล่าวว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปรับโครงสร้างหนี้ กยศ. มีการเรียกลูกหนี้ กยศ. ไปเซ็นปรับโครงสร้างหนี้เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 67 ทาง กยศ. แจ้งว่าเป็นเอกสารฉบับชั่วคราว เมื่อคำนวณแล้วพบว่า ความไม่ยุติธรรมเพราะว่าเงินที่อยู่กับทางกรมบังคับคดี กยศ. ไม่ได้นำเอามาหักในใบสัญญาปรับโครงสร้าง จึงทำให้ ลูกหนี้ กยศ. ที่โดนหักเงินเดือนเสียเปรียบ ลูกหนี้ที่โดนหักเงินเดือน ต้องจ่ายเงิน 2 ทาง คือ กรมบังคับคดีหัก กับยอดหนี้ที่ลูกหนี้ต้องนำส่งจ่ายอีกหลังจากปรับโครงสร้างแล้ว จนกว่า กยศ. จะคำนวณหนี้เสร็จ ทำให้เกิดผลเสียต่อ ลูกหนี้ กยศ. เป็นอย่างมาก

น.ส.พัทธนันท์ กล่าวต่อว่า พวกเราขอความเมตตาพิจารณาสั่งการให้ทาง กยศ. ดำเนินการดังนี้ 1.ขอให้ กยศ. ประกาศเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ให้ชัดเจน รวมไปถึงดอกเบี้ยปรับที่แขวนไว้ควรประกาศอย่างชัดเจนว่าเป็นการคำนวนดอกเบี้ยปรับ 0.5 ตั้งแต่เริ่มกู้ไม่ใช่เบี้ยปรับตามการพิพากษา 2.ขอให้ กยศ. ประกาศกำหนดเวลาที่กำหนดหนี้ใหม่และเสร็จให้ชัดเจน 3.ขอให้ กยศ. คำนวณหนี้ปิดบัญชีให้กับลูกหนี้ที่จ่ายเกินไปแล้วหรือพอปิดบัญชีโดยไม่ต้องรอการคำนวณหนี้ใหม่ในเดือนพฤศจิกายน2567 เนื่องจากต้องรอถึงเดือนพฤศจิกายน2567 จะทำให้ลูกหนี้ต้องเสียผลประโยชน์เพิ่ม 4.ในการคำนวณหนี้ปรับโครงสร้างทุกกลุ่มขอให้ กยศ. นำเอาเงินต้นที่กู้จริงมา ตั้งต้น+ ดอกเบี้ย1%*15 ปีและ-กลับเงินย้อนหลังที่ชำระไปแล้วรวมถึงเงินที่อยู่กับกรมบังคับคดีมาคิดและหาร180งวด

5.ขอให้พิจารณาพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้จัดการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการการศึกษา(กยศ.) เนื่องจากว่าในการบริหารงานที่ผ่านมา ลูกหนี้ กยศ. ทั่วประเทศได้รับผลกระทบในทางลบจำนวนมากทำให้ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าและผู้กู้เงินรายใหม่ไม่ได้รับประโยชน์จากการปฎิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกยศทำให้เป็นข่าวทางสื่อมวลชนทุกแขนงอย่างผิดๆมาอย่างต่อเนื่อง 6.ช่องทางการติดต่อ กยศ. ติดต่อยากมากและรอสายนานมาก และคำตอบก็ไม่ชัดเจนทำให้ผู้กู้ กยศ. มีความสับสน 7.การปฏิบัติงานของ กยศ. ไม่เหมือนกัน แม้กระทั่งการทำเอกสารก็ไม่เหมือนกันและในแอพพลิเคชั่นข้อมูลมั่วมาก