โรงแรมทวินโลตัสชวนร่วมโครงการหน้าบ้าน หน้ามอง บ้านเมืองสะอาด ส่งเสริมการท่องเที่ยว

75233521_3270303856345137_2130811521259798528_o
โรงแรมทวินโลตัส ร่วมกับ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงานและห้างร้านต่างๆ
เข้าร่วมโครงการ “หน้าบ้าน หน้ามอง บ้านเมืองสะอาด ส่งเสริมการท่องเที่ยว”ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณถนนพัฒนาการคูขวาง
และพื้นที่สาธารณะโดยรอบ ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ตั้งแต่เวลา 8.30 – 11.00 น.