กรมควบคุมโรค ชูเทคโนโลยี คัดกรองวัณโรคในโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดภูเก็ต

กรมควบคุมโรค ชูเทคโนโลยี คัดกรองวัณโรคในโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 17 มีนาคม 2567 นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับ นพ.ธนิศ เสริมแก้ว สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 11 ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567ณ โรงพยาบาลถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี ดร.นพ.หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม รองผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค นำเสนอเทคโนโลยีการใช้เครื่อง X-ray portable ในการคัดกรองวัณโรค พร้อมทั้งจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชน ที่เข้าร่วม โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ โรงพยาบาลถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

สำหรับ โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เป็นนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2567 ให้แก่ประชาชน เพื่อเพิ่มโอกาส การเข้าถึงบริการของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม ได้รับการค้นหาและรักษาโรคในระยะเริ่มต้นได้ทันท่วงที ลดอัตราการป่วย และ เสียชีวิตจากโรคสำคัญ ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล ทั้งของประชาชนและรัฐบาล ซึ่งวันนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โดย โรงพยาบาลถลาง ได้ดำเนินการให้บริการคัดกรองประชาชนในพื้นที่ โดยมีการให้บริการ 21 คลินิก เช่น คลินิกคัดกรองวัณโรค คัดกรองไวรัสตับอับเสบ บี และซี คลินิกบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ

ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นหน่วยงานวิชาการส่วนภูมิภาค สังกัด กรมควบคุมโรค ได้นำเทคโนโลยีการใช้เครื่อง X-ray portable ในการคัดกรองวัณโรค พร้อมทั้งจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชน โดยเฉพาะเรื่องวัณโรค โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี และโรคไข้เลือดออก นอกจากนี้ยังสนับสนุนชุดตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี จำนวน 200 ชุด ซึ่งวันนี้สามารถตรวจคัดกรองไวรัส ตับอักเสบบีและซี ได้จำนวน 159 ราย แจกโลชั่นทากันยุง500 ซอง ทราย​ Temephos​ จำนวน​ 500 ถุง ทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนมีความสงสัยเรื่องโรคและภัยสุขภาพ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422