ม.วลัยลักษณ์ เตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ WRC 2024 ฉลองครบรอบ 32 ปี

ม.วลัยลักษณ์ เตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ WRC 2024 ฉลองครบรอบ 32 ปี

ม.วลัยลักษณ์เตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ WRC 2024 ในรูปแบบไฮบริด เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบปีที่ 32 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย เชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกร่วมเป็นองค์ปาฐก

(22 มี.ค.’67) รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ รองอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับสำนักวิชา ศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัยต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เตรียมจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ “Walailak Research Convention 2024” ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “Roles of Higher Education in the Turbulent World” เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการนำเสนอผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรม และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลผลิตวิจัยและนวัตกรรม และสร้างเครือข่ายงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567 นี้ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้จัดขึ้นทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ รองรับผู้เข้าร่วมได้กว่า 1,000 คน โดยเชิญวิทยากรจากต่างประเทศกว่า 10 ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ รัสเซีย ฯลฯ มาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นประธานเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Role of Universities in Turbulent Times” Professor Chris Rudd OBE Deputy Vice Chancellor and Head of Campus, Jamescook University, Singapore บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Roles of Higher Education in the Turbulent World” รวมถึงการเสวนาในหัวข้อ ” Roles of Higher Education: the Digital Economy, Carbon Neutrality, and Enhancing Quality of Life” ด้วย

รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ กล่าวอีกว่าในงานดังกล่าวยังมีงาน Walailak Investor Day 2024 มหกรรมแสดงงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ ภายใต้ความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและขับเคลื่อนธุรกิจในภูมิภาค โดยจะมีสุดยอดงานวิจัย 10 งานที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการของธุรกิจและศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย 5 ศูนย์ที่พร้อมจะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจภาคเอกชนมาร่วมแสดงด้วย

“มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในระดับสากล ในปีนี้มวล.ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่นการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากลเเละสามารถเเข่งขันในระดับนานาชาติ สะท้อนการยอมรับในระดับสากล การประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นเวทีให้นักวิจัยและนักวิชาการจากทั่วโลกมาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการทำงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยในระดับนานาชาติอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป” รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ กล่าว

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ https://wrc.wu.ac.th/2024/