รองแม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่สังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2567

‍♂️รองแม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่สังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2567

วันนี้ (1 เมษายน 2567) พลตรี วรเดช เดชรักษา รองแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พันโท นพรัตน์ มหัตเสน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 ประธานกรรมการตรวจเลือกนครศรีธรรมราช คณะที่ 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเลือก, ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ
ในการนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ได้กำชับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจเลือกให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก ตลอดจนได้พบปะ ให้กำลังใจชายไทยรับการตรวจเลือกทหาร, ผู้ปกครอง และญาติที่มาให้กำลังใจบุตรหลาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ อีกทั้งยังเน้นย้ำคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินทุกนายต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม มุ่งเน้นสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจกับน้องทหารกองเกินที่มารับการตรวจเลือก


โดยหน่วยตรวจเลือกฯ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้ารับการตรวจเลือกฯ ในปีนี้ จำนวน 239 นาย โดยมีผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง มาร่วมให้กำลังใจอย่างล้นหลาม ท่ามกลางการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ในทุกด้าน
ทั้งนี้กองทัพบก จะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในปี 2567 พร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ 1-12 เมษายน 2567 โดยได้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร สถานที่ การบริหารจัดการที่กระชับรวดเร็ว อำนวยความสะดวกให้ผู้เข้ารับการตรวจเลือกอย่างเต็มที่

ภาพ/ข่าว : จ่าสิบเอก เอกสกุล จันทรสุวรรณ

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4