เปิดแล้ววันนี้ “จริงใจ ฟาร์มเมอร์ส มาร์เก็ต นครศรีธรรมราช”

เปิดแล้ววันนี้ “จริงใจ ฟาร์มเมอร์ส มาร์เก็ต นครศรีธรรมราช” ณ ศูนย์การค้าเซ้นทรัลพลาซานครศรีธรรมราช มีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 180 ครัวเรือน
72307190_3271706702900924_7419153750087958528_o
(16 พ.ย.62) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางสาวเมทินี พิศุทธิ์สินธพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ปและคณะ ได้เยี่ยมชมตลาด จริงใจ ฟาร์มเมอร์ส มาร์เก็ต นครศรีธรรมราช (JingJai Farmers’ Market) หรือ ตลาดจริงใจ ที่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 บริเวณลานด้านหน้าท็อปส์ มาร์เก็ต ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกร เพื่อเป็นตลาดชุมชนถาวรที่ให้เกษตรกรชาวนครศรีธรรมราชเข้ามาจำหน่ายผลผลิตทั้งผักและผลไม้นานาชนิดที่ตั้งใจปลูกโดยการ ลด ละ เลิกการใช้สารเคมี เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย ปลอดสารพิษ และเกษตรอินทรีย์ ปลูกตามฤดูกาล รวมถึงสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย(GI) เครื่องดื่มและอาหารพร้อมรับประทานของดีขึ้นชื่อ รวมกว่า 20 ตำบล 188 ครัวเรือน เช่น ส้มโอทับทิมสยาม,มะละกอ, ทุเรียนเทศ,สละ ,เมล่อน ,เสาวรส, มะพร้าวน้ำหอม, เห็ดหลากหลายสายพันธุ์,ผักสลัด, ผักพื้นบ้านนานาชนิด ข้าวสารพื้นเมือง เพื่อให้เป็นตลาดชุมชนของชาวนครศรีธรรมราชอย่างแท้จริง โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ เพื่อเป็นการอุดหนุนให้ให้กำลังใจแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมากด้วย
74231855_3271707052900889_6081574198218588160_o
ตลาดจริงใจ นครศรีธรรมราช เกิดขึ้นจากทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทภายในกลุ่มเซ็นทรัล (Central Group) ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” (Central Tham) ที่มีเจตนารมณ์ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชนและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ด้วยรูปแบบการทำงานแบบเซ็นทรัลลิตี้ (Centrality) ที่ผสานความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวทั้งกับบริษัทในกลุ่ม เช่น บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช, เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป ผู้บริหาร ท็อปส์ มาร์เก็ต ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรชาวนครศรีธรรมราช
75199777_3271705262901068_8034452281036374016_o
โดยร่วมกันถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารซูเปอร์มาร์เก็ตให้กับเกษตรกรชาวนครศรีธรรมราช เช่น การวางแผนโลจิสติกส์และซัพลายเชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด, มาตรฐานด้านความปลอดภัยของสินค้า, การวางแผนการผลิตสินค้า เพื่อให้ตลาดจริงใจ นครศรีธรรมราชเป็นตลาดชุมชนที่จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย อร่อย ราคายุติธรรม สามารถสร้างรายได้และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวนครศรีธรรมราชให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ “จริงใจ Farmers’ Market นครศรีธรรมราช” ../////
77194705_3271705282901066_5672239204747182080_o