ติดตามเร่งรัดโครงการพัฒนาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช หลังมีความล่าช้าทั้งโครงการ

รมช.คมนาคม ติดตามเร่งรัดโครงการพัฒนาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช หลังมีความล่าช้าทั้งโครงการขยายต่อเติมอาคารผู้โดยสารขาออก และโครงการก่อสร้างก่อสร้างคันทางและระบบระบายน้ำท่วม
76658271_3271023062969288_6359538756424302592_o
วันนี้(16 พ.ย.62) ที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ตรวจติดตามเร่งรัดโครงการพัฒนาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ที่อยู่ระหว่างดำเนินการหลายโครงการเพื่อให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หลังจากที่มีความล่าล้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ มีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นายถาวร แสงอำไพ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ร่วมให้การต้อนรับพร้อมบรรยายความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการ อาทิ โครงการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร และปรับปรุงภูมิทัศน์(ขยายต่อเติมห้องผู้โดยสารขาออก) งบประมาณ 43.6 ล้านบาท มีผลงานที่ทำได้คิดเป็น 25.62 % โครงการก่อสร้างคันทางและระบบระบายน้ำท่วม งบประมาณ 353.8 ล้านบาท ผลงานทำได้ 84.88 % คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

76946912_3271022196302708_2302142267822964736_o
สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 2 งบประมาณ 1,458.777 ล้านบาท เริ่มสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ระยะเวลาดำเนินการ 900 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2565 สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 1,600 คนต่อชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและอยู่ระหว่างออกแบบและสำรวจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ได้แก่ โครงการก่อสร้างจุดตรวจค้นรถยนต์งบประมาณ 15 ล้านบาท โครงการจัดซื้อที่ดินและค่าชดเชยสำหรับต่อเติมและขยายทางวิ่งจากความยาวทางวิ่ง 2,100 เมตร เป็น2,500 เมตร ประมาณ 127 ไร่ งบประมาณ 240 ล้านบาท เป็นต้น ส่วนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ โครงการติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระ งบประมาณ 107.8 ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย หลังที่ 1 งบประมาณ 25.5 ล้านบาท เป็นต้น
75264808_3271022416302686_4577964117062582272_o
ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการประทรวงคมนาคม ได้ให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการเร่งรัดผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง พร้อมควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จทันตามสัญญาจ้าง เนื่องจากบางโครงการมีความล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้มากแล้ว…