กอ.รมน.ภาค 4 ชี้แจงกรณีนายทุนบุกรุกที่ดินเกาะสมุย เร่งประชุมคณะทำงาน ยืนยัน…บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิด ภายใน 6 เดือน

กอ.รมน.ภาค 4 ชี้แจงกรณีนายทุนบุกรุกที่ดินเกาะสมุย เร่งประชุมคณะทำงาน ยืนยัน…บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิด ภายใน 6 เดือน

วันที่ 17 พ.ค.67 เวลา 0900 ที่ ห้องประชุม 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (กอ.รมน.ภาค 4) จัดการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบกรุกที่ดินของรัฐ ทำลายทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี พลตรี อนุสรณ์ โออุไร รอง ผอ.รมน.ภาค 4/รอง หน.คณะทำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบกรุกที่ดินของรัฐ ฯ กอ.รมน.ภาค 4 และผู้แทนจาก ภ.จว.ชุมพร, ภ.จว.ระนอง, ภ.จว.นครศรีธรรมราช, กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรรมราช และ สภ.เมืองระนอง ซึ่งเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก พลโท ศานติ ศกุนตนาค มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานีว่า มีการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินบนยอดเขาสูงชันโดยกลุ่มนายทุนต่างชาติและนอมินีชาวไทย จึงได้ขอรับการสนับสนุน ฮท.60 จาก กอ.รมน.ภาค 4 สน. (ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จว.ป.น.) ลงพื้นที่ทำการลาดตระเวนทางอากาศเพื่อบินสำรวจพื้นที่เกาะสมุย ตามที่ได้รับการร้องเรียน พบพื้นที่ถูกบุกรุก จำนวน 6 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 เขาแหลมใหญ่ ต.บ่อผุด จุดที่ 2 เขาละไม ต.มะเร็ต จุดที่ 3 เขาท้ายควาย ต.ลิปะน้อย จุดที่ 4 เขาแหลมใหญ่ ต.แม่น้ำ จุดที่ 5 เขาเตย ต.แม่น้ำ และจุดที่ 6 เขาพระ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎ์ธานี

จนนำไปสู่การลงพื้นที่ตรวจสอบภาคพื้นดิน เมื่อวันที่ 8 พ.ค.67 ที่ผ่านมา และเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 67 ได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เกาะสมุย สำรวจภาคพื้นดินเพิ่มเติม ซึ่งการประชุม ฯ ในวันนี้ ได้เชิญคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ กอ.รมน.ภาค 4 มาร่วมประชุม เพื่อกำหนดแนวทางและกรอบเวลาในการแก้ปัญหาจากข้อมูลที่ได้ทำการสำรวจและข้อสั่งการของ ผอ.รมน.ภาค 4 นอกจากนั้น จะเป็นการติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกบุกรุกที่ดิน ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต จ.ระนอง และจ.ชุมพร ที่ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่ง พลโท ศานติ ศกุนตนาค มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ได้สั่งการให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาภายใน 6 เดือน และนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายดำเนินการตามกระบวนการของศาลยุติธรรม ต่อไป

#ทีมโฆษกกองทัพภาคที่4
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 4