เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช

เมื่อเร็วๆนี้ ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรการทำขนมฟิวชั่น จำนวน 21 คน, หลักสูตรการเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ จำนวน 20 คน, หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ จำนวน 21 คน รวม 62 คน โดยมี อาจารย์ไข่ มาลีฮวนน่า พันตรีประเสริฐ สายทองแท้ อดีต ผบ.ร้อยฝึกรบพิเศษสิชล นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ผ่านการอบรม ร่วมในพิธี

สำหรับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ได้รับจัดสรรเป้าหมายและงบประมาณมาเพื่อดำเนินการฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ตามหลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 27 หลักสูตร และผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด ในรอบ 8 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 8 รุ่น รวมทั้งสิ้น 160 คน ได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 7 รุ่น/140 คน อยู่ระหว่างดำเนินการระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2567 จำนวน 1 รุ่น/20 คน.