พิธีมอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษาได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 (กลุ่มภาคใต้)

พิธีมอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษาได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 (กลุ่มภาคใต้)

วันนี้ (18 พ.ค.67) ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษาได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 (กลุ่มภาคใต้)

โดยมี ดร.จิตสถา ศิริณภัค ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร ประธานในพิธี ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ในครั้งนี้ ซึ่งประกอบไปด้วย มูลนิธิเสรฐภักดี, บริษัท ซีพี ออลล์จํากัด (มหาชน), บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด, โรงพยาบาลนครินทร์, บ้านกรองน้ำ, ห้างทองซีกวง, ร้านคันทรีโฮม, บริษัท ยุทธกิจ ปิโตรเลียม จำกัด, บริษัท โซลาร์ ท้อป จำกัด, ศูนย์บริการกบเซอร์วิส, อู่แต้วการช่าง

ซึ่งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี แต่ยากจน พร้อมทั้ง มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีเด่น รวมทั้งจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 อีกด้วย