ผู้การติ๊กคนทำงาน ลุยแก้ปัญหาสาธารณูปโภคให้กับชาวตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ผู้การติ๊กคนทำงาน ลุยแก้ปัญหาสาธารณูปโภคให้กับชาวตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

เมื่อเร็วๆนี้ นายจรัญ ขุนอินทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน , อดีตผู้สมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 1 พร้อม ผู้ใหญ่ประทีป อมรวัตร หมู่ 1 , ผู้ใหญ่จำนงค์ หัสภาค หมู่ 2 , ผู้ใหญ่วิรัตน์ อรชร หมู่ 8, ผู้ใหญ่ธนาวุฒิ คงแหล่ หมู่ 13, ผู้ใหญ่จุติพร บุญทองจันทร์ หมู่ 9ตำบลท่าเรือ และ นายมาโนช วิริท ผู้อำนวยการฝ่าย วิชาการ แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคในพื้นที่ตำบลท่าเรือ

จุดที่ 1 ถนน นศ.3049 แยกทล.408 (กม.ที่ 4-000) – บ้านหนองนก ช่วงก่อนถึงบ้านสวนดอกจัน รับฟังปัญหาไฟฟ้าดับและไฟฟ้าไม่เพียง โดยทางแขวงทางหลวงชนบท นศ. จะประสานซ่อมแซ่มในส่วนที่ดับ พร้อมกับเร่งติดตั้งในพื้นที่ไฟฟ้าไม่เพียงพอในขั้นตอนต่อไป
จุดที่ 2 ถนน นศ.3049 แยกทล.408 (กม.ที่ 4-000) – บ้านหนองนก ประสานปรับผิวจราจรและเร่งดำเนินการก่อสร้างต่อให้แล้วเสร็จตามแผน
จุดที่ 3 ถนน นศ.3049 แยกทล.408 (กม.ที่ 4-000) – บ้านหนองนก จุดตัดถนนสี่แยกหมู่ 13 ตำบลท่าเรือ เสนอสร้างวงเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่ โดยเบื้องต้นทางแขวงทางหลวงชนบท นศ. ได้เสนอติดตั้งไฟสัญญาณแยก เพื่อลดอุบัติเหตุเบื้องต้นและจะมีการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาจุดนี้ต่อไป
ชาวตำบลท่าเรือ ขอขอบคุณ แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ด้วย