จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

75069208_3302155856522675_159206045296623616_o

วันนี้(25 พ.ย. 62) ที่โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 โดยมีลูกเสือ เนตรนารีจากโรงเรียนต่างๆ ทุกสังกัด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดี จำนวน 49 กอง 1,547 คน ซึ่งการประกอบพิธีดังกล่าวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมและการร่วมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี ในถิ่นที่อยู่อาศัย สถานศึกษา ศาสนสถาน และที่สาธารณะเพื่อถวายเป็นราชสักการะด้วย
75643589_3302155893189338_7499053653760671744_o
77383988_3302156026522658_6272016226399027200_o
โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน 2 ท่อน และเกียรติบัตรแก่ หน่วยงาน/สถานศึกษาที่สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่ลูกเสือและเนตรนารีที่เข้าร่วมกิจกรรมว่า ลูกเสือเป็นต้นแบบของการมีระเบียบวินัย ซึ่งทุกคนต้องเป็นลูกเสือเนตรนารีที่มีเกียรติ มีความคิดไตร่ตรองถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเองว่าเรามีหน้าที่อะไรและที่ผ่านมาเราได้ทำหน้าที่ของเราดีหรือยัง รวมทั้งจะต้องหมั่นฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานและดีขึ้นเรื่อยๆ ที่สำคัญต้องช่วยกันเชิดชูเกียรติ และเทิดทูนสถาบันให้คงอยู่สืบไป
//////////
78776990_3302210693183858_1198670568530903040_o
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0