มอบป้ายร้านหนูณิชย์ ติดดาว แก่ร้านขนมจีนป้าเขียว ร้านขนมจีนชื่อดังเมืองนคร

76268579_3313347018736892_3005688920571641856_o

วันนี้(28 พ.ย. 62) ที่ร้านขนมจีนป้าเขียว เลขที่ 8/2 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช /ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ได้มอบป้ายร้านหนูณิชย์ ติดดาว พร้อมร่วมชิมขนมจีนของร้านขนมจีนป้าเขียว และร้านข้าวแกงน้ามล เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นแก่บริโภค

77289070_3313354288736165_8001486066282397696_o
78055103_3313347362070191_767891481955401728_o
ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้กำหนดจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อช่วยลดภาระเรื่องค่าครองชีพและเป็นการสร้างทางเลือกแก่ประชาชนให้ได้มีทางเลือกในบริโภคอาหารปรุงสำเร็จอร่อย คุณภาพดี สะอาด ราคาไม่เกิน 35 บาท/จาน/ชาม โดยได้เพิ่มจำนวนร้านหนูณิชย์ ติดดาว ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าถึงประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีร้านหนูณิชย์ ติดดาว กระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วหลายหมื่นราย ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และในภูมิภาคต่างๆ โดยในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีร้านค้าให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ร้านหนูณิชย์ ติดดาว รวม 145 ร้าน
////////////
////////////
78923624_3313352678736326_6601911478993813504_o
อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี/ภาพ