จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับผู้ประกอบการศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา นครศรีธรรมราช เปิดโครงการ”Central Group อาสาสร้างสุข โรงเรียนสุดสวย ห้องน้ำสดใส”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับผู้ประกอบการศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา นครศรีธรรมราช เปิดโครงการ”Central Group อาสาสร้างสุข โรงเรียนสุดสวย ห้องน้ำสดใส”
78207024_3334325873305673_133644414290493440_o78660945_3334323396639254_4466182593842249728_n
วันนี้ (4 ธ.ค.62) นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการ”Central Group อาสาสร้างสุข โรงเรียนสุดสวย ห้องน้ำสดใส” ณ โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช โดยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ซึ่งทางศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา นครศรีธรรมราช และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้น้องๆ นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี มีห้องน้ำ และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสะอาดร่มรื่น อันส่งผลต่อการเรียนการสอนและสุขภาพอนามัยของเยาวชน
78893699_3334324649972462_7802203217290330112_o78938831_3334322506639343_5559923675358035968_o
สำหรับโรงเรียนวัดมะม่วงตลอด เป็นโรงเรียนที่เปิดสอน ตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สพป.นครศรีธรรมราชเขต 1 ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช มีพื้นที่ทั้งหมด 6 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2474 มีนักเรียนทั้งหมด 128 คน บุคลากรครู 18 คน
79428699_3334326443305616_5910293827326836736_o79644728_3334323313305929_7620725795173957632_n
————————-
จุรีรัตน์ ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0