ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุสามารถควบคุมสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยได้

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุสามารถควบคุมสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยได้ แต่ยังคงประกาศให้ทุกพื้นที่เป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ ห้ามมีการเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต
78209823_3338053372932923_4463890567364870144_n
นายสัตวแพทย์ ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งฉีดวัคซีนแบบครอบคลุมประชากรสัตว์ในทุกพื้นที่ เพื่อลดอัตราการแพร่กระจายเชื้อ และอัตราการเกิดโรคในประชากรสัตว์ ซึ่งในระดับที่ถือว่าสามารถป้องกันโรคได้ และคาดว่าสถานการณ์โรคจะสงบในเร็ววัน โดยข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562
มีพื้นที่พบโรค จำนวน 10 อำเภอ รวม 22 ตำบล แบ่งเป็นอำเภอที่พบสัตว์ป่วยค่อนข้างมาก ประกอบด้วย อำเภอชะอวด จุฬาภรณ์ เฉลิมพระเกียรติ และอำเภอทุ่งใหญ่ ส่วนอำเภอที่พบสัตว์ป่วย ประกอบด้วย อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช เชียรใหญ่ ถ้ำพรรณรา ร่อนพิบูลย์ สิชล และอำเภอท่าศาลา จำนวนป่วยสัตว์ที่ป่วย รวม 1,633 ตัว สัตว์ตาย 54 ตัว เบื้องต้นได้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรค เพื่อให้ครอบคลุมประชากรสัตว์ในพื้นที่โดยเร็วที่สุด รวมทั้งการจัดทีมสัตวแพทย์ ออกให้การรักษาสัตว์ป่วยของเกษตรกรในทุกพื้นที่ โดยกรมปศุสัตว์ ได้สนับสนุนวัคซีน วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ ในการควบคุมโรคอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังคงประกาศให้ทุกพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ ห้ามมีการเคลื่อนย้ายสัตว์(โค กระบือ แพะแกะ สุกร) โดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างยิ่งได้มีการบูรณาการการปฏิบัติงานจากฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
78303945_3338053139599613_6597462511350448128_n
ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังกล่าวเพิ่มอีกว่า การปฏิบัติงานที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ได้เข้ารักษาสัตว์ป่วย แล้วจำนวน 1,633 ตัว มีจำนวนสัตว์ที่หายป่วยแล้ว จำนวน 973 ตัว คิดเป็นร้อยละ 60 พร้อมทั้งได้ดำเนินเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคแก่สัตว์แล้วประมาณ 61,500 ตัว จากเป้าหมาย 100,000 ตัว หรือคิดเป็นร้อยละ 61 และคาดว่าภายใน 7 วัน จะสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้ครอบคลุมทุกพื้นที่
///////////////
78410171_3338053636266230_6840701614722908160_n
อุไรวรรณ/ข่าว
ขอขอบคุณข้อมูลข่าว-ภาพ/สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0