ชาวประมงเดือดร้อนหนัก เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขปัญหาจากการออกระเบียบและข้อบังคับของภาครัฐ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

78932218_3342122102526050_8197989053526704128_n

วันนี้(6 ธ.ค.6) ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (ฝั่งถนนราชดำเนิน) กลุ่มเกษตรกรทำประมงสิชล และสมาชิกสมาคมชาวประมงอำเภอสิชล นำโดยนายสุธรรม วิชชุไตรภพ นายกสมาคมชาวประมงสิชล เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมงจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และร่วมให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกร
78482706_3342121005859493_8932107107394650112_n
โดยเบื้องต้นตัวแทนกลุ่มเกษตรกร และสมาชิกสมาคมชาวประมงสิชลได้ยื่น 11 ข้อเรียกร้อง เพื่อให้นายกรัฐมนตรีและ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน โดยระบุว่าตลอดระยะเวลา ๔-๕ ปีที่ผ่านมา หน่วยงานราชการ ได้ออก กฎ ระเบียบ ประกาศ และมาตรการต่างๆ มาบังคับใช้กับชาวประมง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพประมง และห่วงโซ่ธุรกิจฯ ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องเลิกกิจการ/ปรับเปลี่ยนอาชีพ จากภาวะขาดทุนและภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น
78435462_3342122502526010_1521030386904203264_n78600039_3342120939192833_7787576212242563072_o
ซึ่งมติที่ประชุมใหญ่สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงมีมติให้เสนอปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยประเด็นหลัก เป็นการเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการประมงทั้งหมดหยุดออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของชาวประมงเพิ่ม ยกเว้นแต่เป็นการออก กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่ผ่อนคลายปัญหาให้กับชาวประมง รวมทั้งให้มีการแก้ไข พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเร่งด่วนในช่วงที่มีการประชุมสภานิติบัญญัติ ,ให้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ชาวประมงภายในเดือนธันวาคม 2562 ให้แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง ,ให้หยุดการนำเข้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศทันที ,ให้เพิ่มวันทำการประมง ตลอดทั้งให้มีการทบทวนการบังคับให้บริษัทจำหน่ายน้ำมันดีเซลให้แก่ชาวประมงต้องจ่ายเงินผ่านบัตรฟลีทการ์ด (Fleet CARD) เนื่องจากเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้ชาวประมงเพิ่มขึ้น เป็นต้น
78620887_3342120945859499_5338753054550261760_o
/////////////
อุไรวรรณ/ข่าว
ขอขอบคุณภาพ-ทีมเลขานุการ รอง ผวจ.นศ./ปลัดจังหวัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0