ครบรอบ 78 ปี พิธีสดุดีวีรไทย กองทัพภาคที่ 4 จัดงานรำลึก วันวีรไทย 2484

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ครบรอบ 78 ปี พิธีสดุดีวีรไทย กองทัพภาคที่ 4 จัดงานรำลึก วันวีรไทย 2484 ประจำปี 2562 ณ อนุสาวรีย์วีรไทย ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4
557935557923
วันนี้ (8 ธ.ค. 62) บริเวณอนุสาวรีย์วีรไทย ค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีรำลึกวีรไทย 2484 ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรไทย 2484 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพภาคที่ 4 วีรชนในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้บังคับหน่วยภายในค่ายวชิราวุธ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ กำลังพลของกองทัพภาคที่ 4 และ พี่น้องประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
557921557922
โดยในเวลา 06.30 น. ประธานในพิธี ได้กระพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณวีรไทย โดยพราหมณ์โชติ ทวิสุวรรณ จากนั้นประธานและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมโปรยข้าวตอก ดอกไม้ และกระทำพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 100 รูป โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่างๆ ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีข้าราชการ และพี่น้องประชาชนภายในค่ายวชิราวุธ และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมตักบาตรเป็นจำนวนมาก จากนั้น หน่วยทหาร ส่วนราชการ องค์กร รัฐวิสาหกิจและบุคคลต่างๆ ได้ร่วมวางพวงมาลา ตามลำดับ โดยในพิธีสดุดีวีรไทย ได้มีการกล่าวรายงานความเป็นมาของอนุสาวรีย์วีรไทย 2484 และร่วมยืนไว้อาลัยเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณความดี ความกล้าหาญ และความเสียสละของวีรชน โดยมีวีรชนในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มาร่วมเป็นเกียรติในพิธี และถ่ายภาพร่วมกับประธานเพื่อเป็นที่ระลึก จากนั้น ประธานและผู้ร่วมพิธีได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอัฐิอุทิศดวงวิญญาณวีรไทย 2484 ณ ศาลาวีรไทย 2484 และกระทำพิธีมอบรางวัลการประกวดพวงมาลา ให้กับหน่วยงานที่ชนะการประกวด ตามลำดับ
557924557925
สำหรับประวัติความเป็นมา ของวันวีรไทย 2484 นั้น เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 ทหารญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกที่บ้านท่าแพ และทหารไทยได้เข้าต่อสู้ป้องกัน ได้เกิดการสู้รบกันจนถึงขั้นตะลุมบอน ณ บริเวณที่ตั้งอนุสาวรีย์วีรไทย 2484 ปัจจุบัน กองทัพไทยต้องสูญเสียกำลังทหาร และยุวชนทหาร ที่มาสู้รบในจังหวัดปัตตานี สงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และนครศรีธรรมราช รวมกว่า 116 นาย ดังปรากฏนามจารึกไว้ที่ฐานอนุสาวรีย์ ทั้ง 6 ด้าน จากเหตุการณ์การสู้รบในครั้งนั้น ชาวไทยทุกหมู่เหล่า จึงพร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์วีรไทย 2484 เพื่อเป็นเครื่องเตือนความทรงจำมิให้ลืมเลือน โดยภายในอนุสาวรีย์ ได้บรรจุอัฐิของทหารที่เสียชีวิตทั่วภาคใต้ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า พ่อจ่าดำ หรือ อนุสาวรีย์วีรไทย ขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าบรรดาทหารหาญที่พลีชีพ ต่อสู้ข้าศึก เพื่อปกป้องมาตุภูมิ ยืนตระหง่านบนจุดที่ได้สู้รบปกป้องปฐพีไทย สืบมา.
557927557928557929557930557931557932557933557934

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0