ผู้บริหารภาครัฐและเอกชนร่วมงานเทศกาลท่องเที่ยวและแสดงสินค้านานาชาติประจำปี 2019 ณ มณฑลกวางสี

ผู้บริหารภาครัฐและเอกชนร่วมงานเทศกาลท่องเที่ยวและแสดงสินค้านานาชาติประจำปี 2019 ณ มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2562
79367000_3355612841176976_2758390291420413952_o
วันนี้(10 ธ.ค.62) คณะผู้บริหารจากจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ,นายกรกฎ เตติรานนท์
ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช/กรรมการผู้จัดบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ ,นายเชาว์ ประยูรธำรงธิติ
นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมพาณิชย์จีนจังหวัดนครศรีธรรมราช ,นายถาวร อรัณยวงศกร นายกสมาคมแต้จิ๋วจังหวัดนครศรีธรรมราช ,นายบารมี ธีรคุณวงศ์ รองประธานโครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราช และนางสาวธนัฏฐา คงทอง ผู้จัดการหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเดินทางเพื่อไปเข้าร่วมงานเทศกาลท่องเที่ยวและแสดงสินค้านานาชาติประจำปี 2019 และงานการค้าผลไม้อาเซียน/จีน ณ เมืองผิงเสียงและเมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามคำเชิญในระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อการเชื่อมโยงทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน รวมทั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเมืองผิงเสียง เมืองหนานหนิงและจังหวัดนครศรีธรรมราช
78915122_3355612597843667_716946469675859968_o
อย่างไรก็ตาม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมืองผิงเสียง และเมืองหนานหนิง มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว โดยผู้นำของฝั่ง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนและกระชับความสัมพันธ์ ตลอดทั้งการติดต่อด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวกับจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2561 คณะผู้แทนจากเทศบาลเมืองผิงเสียง ได้เดินทางมาเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก และนำมาซึ่งการร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการลงทุน เศรษฐกิจ โลจิสติกส์ วัฒนธรรม การศึกษา และการท่องเที่ยว และการเยือนครั้งที่สองเมื่อระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2562 ขณะที่ทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะ ได้เดินทางไปเยือนเมืองผิงเสียง และเข้าร่วมในงานแสดงสินค้าและการท่องเที่ยว ในงานมหกรรมท่องเที่ยวและงานแสดงสินค้านานาชาติ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2018 ด้วย
////////////
79387355_3355612574510336_5910528298181459968_o
อุไรวรรณ/ข่าว
ขอขอบคุณภาพจากทีม เลขานุการ ผวจ.นครศรีธรรมราช
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช