อันซีนเมืองคอน บูชาขอพร “เจ้าแม่นางโดย”ที่ปากพนัง

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วัดเกาะนางโดย ตั้งอยู่ที่ ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เดินทางจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ถนนนคร-ปากพนัง ประมาณ 20 กม.จะอยู่ด้านซ้ายมือ เกาะนางโดย เป็นเกาะกลางทะเล เป็นที่ประทับของพระนางอรวคมเหษี อัครมเหสี ในพระเจ้าศรีธรรมโศก หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “เจ้าแม่นางโดย” สำหรับดูแลป้องกันภัยทางทะเล
at-nakhononline-28-640x360
ในตำนานที่กล่าวถึง “เกาะนาง” นั้นแต่เดิมเป็นเกาะเล็กๆอยู่ในทะเลห่างฝั่งเมืองนครประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ครั้นการตกตะกอนบริเวณปากแม่น้ำปากพนังค่อยๆ สูงขึ้นเกิดเป็นแผ่นดินรุกเข้าไปในทะเลจนถึงปัจจุบันจนกลายเป็นภูเขาเล็กๆอยู่กลางทุ่ง ที่เชิงเขาเป็นที่ตั้งของ “วัดเกาะนางโดย”
1-65
ส่วนบนยอดเขาเป็นที่ตั้งของมณฑปประดิษฐ์สถาน รอยพระพุทธบาทศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่นำมาจากวัดเขาขุนพนม ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงผนวชและจำพรรษา จนเสด็จสวรรคต ณ เมืองนครศรีธรรมราช
1-94
การที่ชื่อ “เกาะนาง” ในอดีตถูกเรียกชื่อเป็น “เกาะนางโดย” ในภายหลังก็เป็นเพราะมีการนำไปผูกโยงกับตำนาน “ตาม่องล่าย-ยายรำพึง” ที่มีลูกสาวชื่อ “นางยมโดย”

เมื่อประมาณปี ๒๔๙๐ พ่อท่านหิ้น ได้เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดเกาะนางโดย และได้ดำเนินการสร้างเสนาสนะ ทำเรื่องขออนุญาตจัดตั้งวัด จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระพุทธปฎิมา พระนาม ” พระพุทธธรรมธรชินราช บรมศาสดาศรีนครมงคล ” มาเป็นพระประธานในพระอุโบสถ และเป็นขวัญกำลังใจแก่พี่น้องชาวลุ่มน้ำปากพนัง
84-6
ปัจจุบัน วัดเกาะนางโดย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ บนเกาะนางโดย มี มณฑปประดิษฐานพระพุทธบาท , ศาลพระนางอรวคมเหษีอัครมเหสี ( เจ้าแม่นางโดย ) , รูปปั้นตาวัง – ตาหวัง องครักษ์ของเจ้าแม่ฯ , ถ้ำพระ – ถ้ำตลอด – ถ้ำน้ำ – ถ้ำถ้วย ให้ได้แวะสักการะบูชา และพักผ่อนหย่อนใจ เหมาะแก่การไปในการขอพร และพักสงบชมธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันมีคนไปบนบานศาลกล่าวขอให้สมหวังในเรื่องต่างๆมากมาย
dda4f41bac1f462ebaaafb93f5147e19
ข้อมูล – ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | ลุ่มน้ำปากพนัง ผอ.ธวัช ทวีชนม์

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0