มณฑลทหารบกที่ 41 จัดงานโอกาสครบรอบปีที่ 79 แห่งการก่อตั้งหน่วยทหารหน่วยแรกในภาคใต้

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

มณฑลทหารบกที่ 41 จัดงานโอกาสครบรอบปีที่ 79 แห่งการก่อตั้งหน่วยทหารหน่วยแรกในภาคใต้ เป็นหน่วยบังคับบัญชาจังหวัดทหารบกและกำลังพลประจำถิ่นของกองทัพบก ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
561762561835
วันนี้ ( 12 ธ.ค.62 ) พลตรี ธิรา แดหวา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายวชิราวุธ และมอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพลภายในหน่วยมณฑลทหารบกที่ 41 เรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อย มีคุณธรรม จำนวน 205 คน และมอบเงินรางวัลการประกวดบ้านพักภายในมณฑลทหารบกที่ 41
หลังจากนั้นเวลา 10.30 น. ที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ เป็นประธานในพิธี วันสถาปนา ครบรอบปี 79 ปี โดยจัดให้มีการทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กำลังพลในสังกัด โดยมี อดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ร่วมพิธีฯ และนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ และเอกชน ร่วมด้วยชมรมสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 41 ร่วมพิธีฯ
561832561763
มณฑลทหารบกที่ 41 ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2483 ในนาม “ มณฑลทหารบกที่ 5 ” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยในขณะนั้นมีพลตรีหลวงพิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งมณฑลทหารบกที่ 5 มีภารกิจในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยทหารหน่วยแรกและเก่าแก่ที่สุดในพื้นที่ภาคใต้โดยได้ปฏิบัติภารกิจในการปกป้องประเทศครั้งสำคัญ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 ด้วยการยับยั้งการยกพลขึ้นบกของทหารญี่ปุ่นในสงครามมหาเอเชียบูรพา ซึ่งจากวีรกรรมดังกล่าวได้มีการก่อสร้าง “ อนุสาวรีย์วีรไทย ” หรือ “ พ่อจ่าดำ ” เป็นอนุสรณ์ความเสียสละ หลังจากนั้นเมื่อกองทัพบกได้ก่อตั้ง กองทัพภาคที่ 4 ในปี พ.ศ. 2518 ก็ได้การแปรสภาพมณฑลทหารบกที่ 5 มาเป็นมณฑลทหารบกที่ 41 สังกัดกองทัพภาคที่ 4 จนถึงปัจจุบัน
561837561838561839561842
ทั้งนี้มณฑลทหารบกที่ 41 เป็นหน่วยบังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ,หน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่ 41 และกำลังประจำถิ่นของกองทัพบก ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด มีภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ รวมทั้งการศาลทหารการคดีและการเรือนจำ และดำเนินการระดมสรรพกำลังในเขตพื้นที่และดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จเพื่อรักษาความสงบภายในและป้องกันประเทศ ซึ่งในปีนี้มณฑลทหารบกที่ 41 ครบการสถาปนาเป็นปีที่ 79 จึงจัด ให้มีการทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในสังกัดในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ต่อไป.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0