ศูนย์ดำรงธรรมเมืองคอนนำผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบกิจการแปรรูปซากปู หลังได้รับการร้องเรียนส่งกลิ่นเหม็น

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ศูนย์ดำรงธรรมเมืองคอนนำผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบกิจการแปรรูปซากปู หลังได้รับการร้องเรียนส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนและนักเรียน พบว่ายังไม่ได้รับอนุญาต จึงให้ อบต.ท่าเรือ สั่งระงับกิจการ
76756834_3363041863767407_3283833425022156800_o77058112_3363041617100765_6151025812259733504_o78252514_3363041187100808_2549199111790264320_o79017943_3363041873767406_2762199966066671616_o
วันนี้(12 ธ.ค.62) นางพัชรนันท์ ศรีเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ผู้แทนนายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชะเมา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการประกอบกิจการแปรรูปซากปูที่บริเวณเลขที่ 129/3 หมู่ที่ 11 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนบริเวณใกล้เคียง และส่งผลกระทบต่อนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชด้วย มีนายพิชชา เกิดบ้านชัน เจ้าของกิจการนำตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริง
79235839_3363042220434038_7067284414014685184_o79372387_3363041210434139_6912304826990723072_o
โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ 2 จุด คือ จุดที่ 1 เป็นที่ตั้งโรงงานเลขที่ 129/3 หมู่ที่ 11 ต.ท่าเรือ ซึ่งเป็นสถานที่แปรรูปบดย่อยซากปูให้เป็นผง และบริเวณสวนปาล์มน้ำมันห่างจากจุดแรกประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งเป็นที่เก็บสต็อกวัตถุดิบและย่างซากปูให้แห้ง แต่เนื่องจากทั้งสองจุดขณะตรวจสอบไม่มีการประกอบกิจการ แต่พบจุดเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดเหตุรำคาญทั้ง 2 จุด โดยเฉพาะจุดที่ 1ตั้งอยู่ในชุมชน พื้นที่โดยรอบเป็นหอพักและบ้านเรือนของประชาชน ตรวจสอบเอกสารพบว่าผู้ประกอบกิจการยังอยู่ในระหว่างขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทแปรรูปซากกุ้ง หอย ปู ปลา เพื่อทำอาหารสัตว์ จึงได้มีการเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เร่งดำเนินการพิจารณาใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างเร่งด่วน ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งออกคำสั่งทางปกครองระงับการประกอบกิจการจนกว่าจะได้รับอนุญาต และให้ระงับการดำเนินกิจการจนกว่าจะได้รับอนุญาต
79773396_3363042613767332_4388007338582212608_o79887743_3363042157100711_7527579623949860864_o
อย่างไรก็ตามสถานประกอบกิจการดังกล่าว ซึ่งแต่เดิมได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าของเก่า และ อัดเม็ดพลาสติก แต่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว และเคยได้รับการร้องเรียนเนื่องจากส่งเสียงดัง จึงได้เลิกประกอบกิจการ แต่ต่อมาได้เปลี่ยนมาประกอบกิจการต้มหัวปลา แล้วเปลี่ยนมาประกอบกิจการแปรรูปซากปูเพื่อเป็นส่วนประกอบอาหารสัตว์ แต่ลักษณะโรงงานไม่เข้าข่ายตาม พ.ร.บ.โรงงาน เนื่องจากมีกำลังแรงม้าของเครื่องจักรไม่ถึง 50 แรงม้า แต่เข้าลักษณะตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข ต้องมีการประเมินความเสี่ยงเนื่องจากเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการประกอบกิจการต้องได้รับอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนดำเนินการใด ๆ ด้วย
76756834_3363041863767407_3283833425022156800_o
ทั้งนี้ ก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้มีการประชุมร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ซึ่งได้มีสภานักเรียนและอาจารย์จากวิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราชเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย โดยระบุว่า กลิ่นเหม็นส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องมีการฝึกปฏิบัติในที่โล่งแจ้งด้วยโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกกลิ่นเหม็นจะรุนแรงมาก และหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วคณะเจ้าหน้าที่ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อสรุปผลการตรวจสอบอีกครั้ง..////////////

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0