ไฟฟ้าโซลาเซลล์เมืองคอนเกือบสองร้อยล้าน ชำรุดหลายต้น ผู้ว่าตรวจสอบเตรียมหาหน่วยงานดูแล

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ผวจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบความชำรุดของเสาไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซลาเซลล์ พบชำรุดหลายต้น ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสำรวจเพิ่มเติมให้ครบทุกพื้นที่ พร้อมประสานไปยัง อปท.ให้พิจารณารับการถ่ายโอนเพื่อตั้งงบซ่อมแซมต่อไป
79272074_3366387773432816_4298324104999600128_o
ค่ำวันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายพงศ์ศักดิ์ เมืองดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบความชำรุดของชุดโคมไฟส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์(SOLAR CELL) ที่บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ ตั้งแต่แยกศาลาหมอปาน – แยกทางหลวงหมายเลข 403 (นาพรุ-หัวถนน)และถนนศิรินครอุทิศ ซึ่งพบว่าชุดโคมไฟมีความชำรุดเพิ่มเติมจากการสำรวจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562
79897618_3366387463432847_6982888607295995904_o
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED มีการติดตั้งตามพื้นที่ต่าง ๆ 22 จุด จำนวน 2,998 ชุด ดังนั้นจึงได้กำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการสำรวจเพิ่มเติมให้ครบทุกพื้นที่ พร้อมแจ้งประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับไปพิจารณารับการถ่ายโอน เพื่อซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติต่อไป
80341215_3366387883432805_3475436159524405248_o
สำหรับการติดตั้งชุดชุดโคมไฟส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(เพิ่มเติม) ภายใต้กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัยและอุ่นใจแก่นักท่องเที่ยว งบประมาณ 198,870,000 บาท โดยมีการจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED โดยมีการติดตั้งริมถนนตามพื้นที่ต่าง ๆ 22 จุด จำนวน 2,998 ชุด รวมระยะทาง 71.53 กิโลเมตร ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 และได้สิ้นสุดการรับประกันตามสัญญา 1 ปี ไปแล้ว ////////

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0