ธนารักษ์เมืองคอนเปิดตลาดนัดชุมชน ตลาดพุดหง 24 ธันวาคมนี้

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เปิดตลาดนัดชุมชน ตลาดพุดหง ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562
80294577_3382295281842065_2876640615209107456_o
นายธีรพงค์ สุขช่วย ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ด้วยกรมธนารักษ์ โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช ได้กำหนดเปิดตลาดนัดชุมชน ตลาดพุดหง ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากให้เป็นรูปธรรม ตามแนวทางกลยุทธ์ 3 สร้าง คือ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยนางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริเวณที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นศ.1235 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในพื้นที่จัดงานประมาณ 3 ไร่

ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ภายในงานพบกับสินค้าอุปโภค บริโภค จากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สินค้าทางการเกษตรและสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ สินค้าจากกลุ่มจักสาน กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแกง ขนมทองม้วน การสาธิตทำผ้าบาติก และชมการแสดงระบำบาติก จากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหินตก และการแสดงระบำกฤดาภินิหาร จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานเปิดตลาดนัดชุมชน ตลาดพุดหง ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปโดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.. 0 7531 0491 ..//////

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0