ยื่นหนังสือขอให้มีการนำเสนอข้อเท็จจริงในการดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์

ตัวแทนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันนี้ (20 ธันวาคม 2562) ที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวแทนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนายวันชัย มาศทอง กลุ่มปกป้องคลองสังข์ ตำบลกรุงหยัน ยื่นหนังสือขอให้มีการนำเสนอข้อเท็จจริงในการดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
81144897_3389500584454868_9147264679498743808_n
นายวันชัย มาศทอง ระบุว่า สืบเนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองสังข์ทราบว่า วันที่ 25-26 ธันวาคม 2562 ที่จะถึงนี้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี จะมาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยกำหนดเดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ ทั้งนี้ ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์เห็นว่าที่ผ่านมาการนำเสนอข้อเท็จจริงของหน่วยงานเจ้าของโครงการ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ ดังนั้น ตัวแทนราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เดินทางมายื่นหนังสือขอให้มีการนำเสนอข้อเท็จจริงในการดำเนินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับหนังสือแล้ว มอบให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป

80280460_3389498681121725_602035848032026624_n
สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานวางแผนก่อสร้างฝายทดน้ำและอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำคลองสังข์ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่มีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค ทำการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ จากการที่พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่ลุ่มน้ำคลองสังข์ และทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2523 ต่อมาได้ดำเนินการก่อสร้างฝายคลองสังข์ให้เป็นฝายทดน้ำอย่างถาวรแทนฝายเดิมของราษฎรที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ กรมชลประทานจึงวางแผนที่จะเริ่มดำเนินการ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ในบริเวณต้นน้ำเหนือฝายทดน้ำในปีงบประมาณ พ.ศ.2561……///
พรรณี มณีวรรณ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช