โรงเรียนศรีธรรมรราชศึกษา จัดเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 118 ปี ศรีราช AMC WALK & RUN ครั้งที่ 4

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

571599

571600

571601

571602
วันนี้ (21 ธ.ค. 62) เวลา 05.30 น. ที่บริเวณหน้าโรงเรียนศรีธรรมรราชศึกษา ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานและร่วมกิจกรรม AMC WALK & RUN ครั้งที่ 4 เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 118 ปี ศรีราช ซึ่งสมาคมศิษย์เก่าศรีธรรมราชศึกษากุมารี เอ เอ็ม ซี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ร่วมกับโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อ ส่งเสริมให้รักสุขภาพโดยการ เดิน-วิ่ง ออกกำลังกาย และนำเงินรายได้ไปสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และดนตรี โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ที่ยังขาดแคลนอยู่ในขนะนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง ระยะทาง 8 กิโลเมตร กว่า 5,000 คน
571603

571604

571605

571606

571607

571608

571609

571610

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0