เมืองคอนเตรียมจัดงานคนพิการสากล 24 ธันวาคม นี้ ที่โรงแรมทวินโลตัส

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เมืองคอนเตรียมจัดงานคนพิการสากล 24 ธันวาคม นี้ ที่โรงแรมทวินโลตัส ภายใต้แนวคิด “สร้างการมีส่วนร่วม เสริมความเป็นผู้นำคนพิการ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562
79877908_3391693530902240_5262558788530995200_o
นางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “สร้างการมีส่วนร่วม เสริมความเป็นผู้นำคนพิการ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนพิการในด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืน ตามที่กำหนดไว้ในวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ให้คำมั่นว่า “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leave no one behind) ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปลี่ยนจาก “ภาระ” ให้เป็น “พลัง” ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
79738335_3391693544235572_2254917010754371584_o
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า กิจกรรมภายในงานพบกับการแสดงของคนพิการ การเปิดเทปบันทึกคำปราศรัยของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 การอ่านสาส์นวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 การเชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบจังหวัดนครศรีธรรมราช การแสดงความยินดีกับองค์กรคนพิการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานประจำปี 2562 การมอบประกาศจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป การมอบประกาศนียบัตรแก่องค์กรที่สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานที่ดีเด่นด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ การมอบกายอุปกรณ์แก่คนพิการ การมอบของขวัญของรางวัลแก่คนพิการ

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ การสาธิตอาชีพสำหรับคนพิการ การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนพิการ การให้คำแนะนำปรึกษา / การจดทะเบียน / การประกอบอาชีพ / การรักษาพยาบาลเบื้องต้น / การออกเอกสารรับรองความพิการและการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคของขวัญ สิ่งของ และอาหารในงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร..0 7535 6259 …

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0