เมืองคอนเตรียมส่งมังคุดกว่า 30 ตันออกสู่ตลาดเครือข่ายกระทรวงพาณิชย์ ช่วยเกษตรกรกระจายผลผลิต

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(2 ส.ค.62) ที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หารือร่วมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช จำกัด(วิสาหกิจเพื่อชุมชน) นายอำเภอและผู้เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาราคามังคุดตกต่ำ ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประสานผู้ประกอบการรายใหญ่เพื่อรองรับการกระจายผลผลิตมังคุด และเร่งจัดหาช่องทางการจำหน่ายและตลาดในเครือข่ายเพื่อระบายผลผลิตมังคุดออกสู่ผู้บริโภคในภูมิภาคต่างๆ โดยเบื้องต้นได้รับการตอบรับและสั่งจองมังคุดคละ หรือมังคุดเกรด 3 แล้วจำนวน 30 ตัน ซึ่งกำหนดจัดส่งให้แล้วเสร็จในวันที่ 5 สิงหาคม 2562นี้ ขณะที่ยอดการตอบรับจากการประสานงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำผลผลิตมังคุดไปจำหน่าย ณ ตลาดต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
75822-1024x768

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่า การแก้ไขปัญหามังคุดมีราคาตกต่ำเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง โดยในส่วนของเกษตรกรเองจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเอง นำผลผลิตที่มีคุณภาพมาจำหน่ายเท่านั้น ไม่มีการสอดไส้ผลผลิตไร้คุณภาพ เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของสินค้าและความไว้วางใจจากผู้บริโภค มีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตอย่างต่อเนื่อง และมีการคัดแยกเกรดมังคุดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ขณะที่ในส่วนของการจัดจำหน่ายนั้น ทางจังหวัดและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะแสวงหาความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรจะไม่ยอมให้ถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างเด็ดขาด
////////////
อุไรวรรณ/ข่าว
จุรีรัตน์-สุเมธ/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0