โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาและคริสเตียนจัดงานวันคริสต์มาส

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

AMC EP to Central NST. Season II 2019 “Fancy Christmas in The Kingdom of Happiness” 24th December 2019
575034575033575035575036
วันนี้(24 ธ.ค. 62) ที่ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรม AMC EP TO CENTRAL SEASON II 2019 THEME : FANCY CHRISTMAS IN THE KINGDOM OF HAPPINESS ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาและคริสเตียนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกันจัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองและระลึกถึงการประสูติของพระเยซู เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส ประจำปี 2562
575037

575038

575039
ทั้งนี้ก่อนเริ่มเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาส หรือ คริสต์มาสอีฟ (Christmas Eve) ซึ่งจะตรงกับวันที่ 24 ธันวาคมของทุกปีตามแบบระบบปฏิทินสมัยใหม่ โดยคริสต์มาอีฟ มีความหมาย คือ เย็นแรกของวันคริสต์มาส ในวันนี้จะมีการเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงการประสูติของพระเยซู ส่วนความหมายของวันคริสต์มาส คือ การฉลองวันประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลก ซึ่งจะเฉลิมฉลองกันในวันที่ 25 ธันวาคม เป็นวันที่มีความสำคัญ และมีความหมายมากที่สุดวันหนึ่ง เพราะชาวคริสต์ถือว่า พระเยซูมิใช่เป็นแต่เพียงมนุษย์ธรรมดาๆ ที่มาเกิดเหมือนเด็กทั่วไป แต่พระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุด และมีพระธรรมชาติเป็นพระเจ้า และเป็นมนุษย์ในพระองค์เอง การบังเกิดของพระองค์ จึงเป็นเหตุการณ์พิเศษ ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนด้วย

โดยจะใช้คำว่า Merry Christmas เป็นคำที่ใช้อวยพรคนอื่นขอให้เขาได้รับสันติสุขและความสงบ ทางใจ ส่วนภาษาไทยใช้อวพรด้วยประโยคว่า “สุขสันต์วันคริสต์มาส Merry Christmas
575040

575041

575042

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0