กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจจราจร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจจราจร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563
77100004_3402299926508267_9012177967945613312_o
วันนี้(24 ธ.ค.62) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นาย ช โชคชัย คำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัย รู้วินัย ใส่ใจจราจร ภายใต้กิจกรรม รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจจราจร ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนแก่ประชาชนตำบลท่าซัก เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายจากอุบัติเหตุทางถนนในการดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ร่วมเดินรณรงค์และขับขี่รถจักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัยขับขี่ไปตามท้องถนนรอบตำบลท่าซัก เพื่อกระตุ้นเตือนให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึง โครงการขับขี่ปลอดภัย รู้วินัย ใส่ใจจราจร
79939215_3402298513175075_8763491265493860352_o

80033328_3402298106508449_2178353064015036416_o

80230904_3402298543175072_2615838905231998976_o

80550703_3402299423174984_1906827761297653760_o
ทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินงานตามแผนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ในช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 โดยมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 10 ข้อหาหลัก และให้จัดตั้งด่านชุมชน จุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมด้านการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ลดความสูญเสียและทรัพย์สินของประชาชน ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ภายใต้คำขวัญ “ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ../////////
81083460_3402299779841615_231331658731618304_o

81243377_3402299746508285_6289734761791356928_o

81699067_3402299316508328_7795233413081858048_o

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0