ตำนานความเชื่อ ขอลูกแล้วจะสมหวัง พระพวย-พระแอด ที่วัดพระมหาธาตุฯ เมืองคอน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

“ขออำนาจพระพุทธ-พระธรรม-พระสงฆ์ จงบันดาลความคิดของข้าฯ มีชื่อว่า…. บัดนี้ ข้าฯ ต้องการมีลูก เทพเทวาใดจะมาเกิดกับข้าฯ หรือเทพเทวาใดจะช่วยหาเทวดามาเกิดกับข้าฯ ข้าฯ จะทำบุญอุทิศให้ เตรียมรับบุญจากข้าได้”
559000002897701
นี่คือเป็นส่วนหนึ่งของคำอธิษฐานบนบานศาลกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับผู้ที่มีบุตรยาก โดยเฉพาะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และองค์ที่ขึ้นชื่อว่า มีคนไปบนบานศาลกล่าวมากที่สุด คือ หลวงพ่อโสธร หรือ หลวงพ่อพระพุทธโสธร ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ส่วนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ทั่วทั้งประเทศ ล้วนมีผู้ไปขอบุตรกันทั้งนั้น เช่น พระแก้วมรกต หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน หลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร หรือวัดบ้านแหลม เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหลวงพ่อโสธร รวมทั้งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์อื่นๆ จะขึ้นชื่อว่า เป็นพระพุทธรูปที่คนไปอธิษฐานจิตขอลูกได้สมความตั้งใจ ซึ่งไม่มีหลักฐานอะไรที่จะยืนยันได้ แต่ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่ ๓ องค์ คือ ๑.พระพวย ๒.พระแอด และ ๓.พระเจ้าศรีธรรมโศกราช ที่ขึ้นชื่อว่า ใครมาบนบานศาลกล่าวเรื่องขอลูกแล้วจะสมประสงค์ทุกราย ที่สำคัญ คือ มีหลักฐานยืนยันเป็นรูปถ่ายของเด็กๆ ที่พ่อแม่อัดมาวางไว้บริเวณฐานของพระทั้ง ๓ องค์ โดยเฉพาะพระพวย มีรูปถ่ายของเด็กๆ นับพันใบ ถึงขนาดที่ว่า วัดต้องหาอัลบั้มมาใส่ไว้เต็มตู้

“พระพวย” เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง ประทับยืนปางประทานอภัย สมัยอยุธยา ที่ฐานบัวมีรูน้ำไหล เหมือนพวยกา ตามประวัติเล่ากันว่า แม่ชีที่ได้บรรลุธรรม เมื่อมรณภาพแล้วได้เผาเหลือแต่นม ซึ่งเป็นนมเหล็ก ดังนั้นวัดได้เอานมเหล็กมาบรรจุในพระพวย ชาวบ้านจึงเรียกว่า “พระพวย” เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดโมคลาน อ.ท่าศาลา ต่อมาย้ายมาอู่ที่วัดประตูลัก ถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ทรงเป็นอุปราชมณฑลปักษ์ใต้ ได้อัญเชิญมาไว้ที่วิหารโพธิ์ลังกา วัดพระมหาธาตุ
559000002897702
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีผู้เคารพเลื่อมใสศรัทธาพระพวยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะครอบครัวไหนที่มีบุตรยาก ไม่เฉพาะคนในพุทธศาสนาเท่านั้น คนในศาสนาอื่นๆ ก็มาบนบานศาลกล่าว เพื่อ ”ขอลูก” และคำตอบที่ยืนยันถึงผลสัมฤทธิ์ในความต้องการของสามีภรรยาทุกคู่คือ “ภาพถ่าย” ของเหล่าทารกจำนวนมาก จากทั่วทุกสารทิศ ที่ถูกนำมาวางไว้ที่บริเวณฐานของพระพุทธรูปองค์นี้

ภาพถ่ายมากกว่าพันใบที่ปรากฏ มีตั้งแต่ยุคขาวดำมาจนถึงภาพสี คือ หลักฐานที่ยืนยันถึงสิ่งที่ “ผู้ขอ”ได้รับ และนำกลับมาเพื่อ “แก้บน”ต่อ ”พระพวย” จนเกิดเป็นตำนานกล่าวขานในปัจจุบันนี้ว่า ภาพถ่ายทั้งเด็กหญิงและชายจำนวนมหาศาล ที่ได้เห็นล้วนเป็น “บุตร” แห่ง “พระพวย” ทั้งสิ้น

“กว่า๒๐ ปี ที่ทำหน้าที่ตรงนี้ ได้เห็นคนสมหวังในการมีลูก สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับผู้ที่ได้ผลตามคำขอ คือ การนำภาพของลูกตัวเองมาวางไว้ที่ฐานพระพวย โดยความเชื่อที่ว่าจะได้ให้พระพวยได้เห็นหน้าตาของลูก เพื่อจะได้ร่วมปกป้องดูแลเด็กน้อยให้อยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ ทั้งการเจ็บป่วย และส่งเสริมให้ชีวิตที่มีความสุข โดยความเชื่อเหล่านี้ ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น หากแต่มีมานานหลายชั่วอายุคนแล้ว หลังจากมาขอกับพระพวยแล้วเป็นร้อยๆ คน ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องพูดถึง เพราะภาพถ่ายกองมหึมาเป็นคำตอบในความเชื่อถือ และศรัทธาของคนมีลูกยากได้เป็นอย่างดี”
Dzu7zRqVsAE730X
นี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของพระพวย จากคำบอกเล่าของนางอุบล สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์วัดพระมหาธาตุ

พระแอด – พระเจ้าศรีธรรมโศกราช
พระสังกัจจายน์องค์ขาว หรือที่ชาวบ้านทางปักษ์ใต้เรียกกันว่า “พระแอด” ซึ่งประดิษฐานอยู่ในวิหารพระกัจจายนะ วัดพระมหาธาตุเช่นเดียวกันนั้น เดิมอยู่นอกเขตระเบียงใกล้กับวิหารพระธรรมศาลา ต่อมาเมื่อได้สร้างวิหารแล้ว จึงได้อัญเชิญพระแอดเข้ามาประดิษฐานภายในวิหารจนทุกวันนี้

ชาวบ้านเชื่อกันว่า พระแอดเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ หากใครปวดเมื่อย ไปนวดพระแอด หรือปวดเอวปวดหลัง นำไม้ไปค้ำยันหลังพระแอด อาการปวดก็จะหายไปอย่างน่าอัศจรรย์ ท่านมีอภินิหารบันดาลโชคลาภแก่ผู้ไปขอ

นอกจากนี้แล้ว ยังขึ้นชื่อว่าเป็นพระที่ขอลูกได้เช่นกัน โดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีลูกยา ก็จะอธิษฐานขอลูก ก็จะได้ลูก สิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันความศักดิ์สิทธิ์ได้เป็นอย่างดี คือ บริเวณฐานพระแอด มีภาพเด็กเล็กมากมาย อัดแน่นอยู่ภายในตู้กระจก รวมถึงที่บริเวณตู้เก็บเอกสารภาพถ่ายที่ล้นทะลัก เก็บเท่าไหร่ก็ไม่เคยหมด

ลุงขาว กระจ่างจิต ผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราว และเรื่องเล่าแห่งวิหารพระกัจจายนะ กล่าวว่า ที่วัดพระมหาธาตุ นอกจากเป็นพุทธสถานที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนแล้ว ยังเป็นสถานที่รวบรวมสิ่งสำคัญต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะตำนานความเชื่อ และความศรัทธาในการขอพรให้ได้ลูก ซึ่งมีอยู่ ๓ สถานที่หลักๆ ที่ขึ้นชื่อ คือ พระพวย พระแอด และพระเจ้าศรีธรรมโศกราช

“เนื่องจากพระกัจจายนะ สืบเชื้อสายชาวจีน ทำให้กลุ่มเป้าหมายที่มาขอพรให้ได้ลูก จะเป็นชาวบ้านกลุ่มที่เดินทางมาจากหาดใหญ่ สงขลา เนื่องจากมีต้นตระกูลเชื้อสายจีนพำนักอยู่มาก ขณะที่กลุ่มชาวบ้านที่มาจาก จ.ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช จะนิยมขอพรจากพระพวย ส่วนพระเจ้าศรีธรรมโศกราชนั้น จะมีทุกกลุ่มเป้าหมาย”
viharn_phratat16
นอกจากนี้แล้ว พระเจ้าศรีธรรมโศกราช ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ทรงเครื่องราชาภรณ์อย่างกษัตริย์โบราณ ประดิบชฎายอดสูง ฝีมือช่างสมัยอยุธยา ตั้งอยู่ที่วิหารสามจอม ก็ขึ้นชื่อว่า ขอลูกได้เช่นเดียวกับ พระพวย และพระแอด ซึ่งหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนก็คือ ภาพถ่ายจำนวนมาก เช่นเดียวกับที่พระพวยกับพระแอด ดังนั้นคงไม่ผิดนักหากจะบอกว่าพระทั้ง ๓ องค์ที่ประดิษฐานในวัดมหาธาตุ จะได้ชื่อว่าเป็นพระที่มีลูกมากที่สุด

“มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่ ๓ องค์ ที่ขึ้นชื่อว่า ใครมาบนบานศาลกล่าวเรื่องขอลูกแล้วจะสมประสงค์ทุกราย ที่สำคัญ คือ มีหลักฐานยืนยันเป็นรูปถ่ายของเด็กๆ ที่พ่อแม่อัดมาวางไว้บริเวณฐานของพระทั้ง ๓ องค์”

เรื่อง สุพิชฌาย์ รัตนะ สำนักข่าวเนชั่น
ภาพ ไตรเทพ ไกรงู 0
1616118oo13435581343548

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0