จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีมอบอุปกรณ์กีฬาพระราชทานฯ แก่โรงเรียนวัดไม้เสียบ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

67495768_2966847843386813_8326398718727159808_n
(4 ส.ค.62) เวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนวัดไม้เสียบ ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงโปรดให้นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์กีฬาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ให้แก่โรงเรียนวัดไม้เสียบ ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
67761611_2966846203386977_882789008243949568_n
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบอุปกรณ์กีฬาประกอบด้วยลูกฟุตบอล บาสเก็ตบอล และตะกร้อ แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดไม้เสียบ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนรู้สึกปลาบปลื้มซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยต่อนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
67567223_2966846733386924_632392092764602368_n
67912781_2966847003386897_3688291392934641664_n
สำหรับโรงเรียนวัดไม้เสียบ อยู่ห่างจากตัวอำเภอชะอวด 13 กิโลเมตร เปิดสอนระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 401 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 23 คน
67521332_2966847180053546_7206580408266260480_n

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0