อบต.ท่าศาลา รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
578042

578043

578044

578045
วันนี้ ( 27 ธ.ค. 62) ณ บริเวณสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ (ตรงข้ามโรงพยาบาลท่าศาลา) นายสุพงษวิณัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา ประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ของอำเภอท่าศาลา ร่วมกับ นายอภินันท์ เชาวลิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา พ.ต.อ.อนันต์ หริกจันทร์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าศาลา นพ.กิตติ รัตนสมบัติ ผู้อำนวนการโรงพยาบาลท่าศาลา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอท่าศาลา สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตอำเภอท่าศาลา หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อำเภอท่าศาลา อาสาสมัครตำรวจ (อส.ตร.) อำเภอท่าศาลา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน เพื่อเป็นศูนย์บูรณาการร่วมปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนกับทุกภาคส่วน และตั้งเป้าไว้ให้จำนวนผู้เสียชีวิตเป็น 0 โดยได้กำหนดช่วงปฏิบัติการเข้มข้น 7 วันอันตรายตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 62 – 2 ม.ค.63 ซึ่งได้กำหนดจัดตั้งจุดตรวจบนถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่ในอำเภอ พร้อมกันนี้ได้ปล่อยขบวนรณรงค์ลดอุบัติเหตุไปตามถนนสายต่างๆ ในอำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
578046

578047

578048

578049
ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนสูงกว่าในช่วงเวลาปกติ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 เพื่อเฝ้าระวังเหตุภัยพิบัติบนท้องถนน และคอยช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุหรือเหตุยานพาหนะขัดข้องบนท้องถนน ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ ใช้รถใช้ถนน ป้องปรามมิให้ผู้ใช้รถใช้ถนนฝ่าฝืนหรือกระทำความผิด
578050

578051

578052

578053
ดังนั้น เพื่อป้องปรามและเฝ้าระวังผู้ที่มีพฤติกรรมหรือผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น วัยรุ่น ผู้ขับขี่ขณะมึนเมา ขับขี่โดยไม่มีใบขับขี่ ขับขี่รถเร็วเกินสมควร ขับขี่ย้อนศร และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย รวมทั้งรถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่เหมาะสม หรือในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายให้ลดน้อยลง พร้อมทั้งได้ให้บริการและอำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ให้เกิดความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง รวมทั้งสามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0