เมืองคอนสั่งด่านชุมชนคุมเข้ม ปีใหม่นี้เกิดอุบัติเหตุแล้ว 71 ครั้ง

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

จังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งด่านชุมชนคุมเข้มรับมือการจราจรของประชาชนที่จะเดินทางกลับหลังวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2563
80744072_3427646450640281_8854968038764576768_o
วันนี้(1 ม.ค.63) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมและรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมหารือและกำหนดแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
81252601_3427649563973303_7039771141279318016_o

81733493_3427652637306329_2788943434633707520_o
สำหรับข้อมูลอุบัติเหตุสะสม 5 วัน (27-31 ธันวาคม 2562) เกิดอุบัติเหตุ 71 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 74 คน เสียชีวิต 3 คน โดยจากการจัดเก็บข้อมูลพบว่ายานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ จากสาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงที่มาจากการไม่สวมหมวกนิรภัย ทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเข้มข้นและจริงจังต่อเนื่อง รวมทั้งการคุมเข้มและบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวดของกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชและการจัดตั้งด่านเคลื่อนที่ที่พร้อมเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่มีความเสี่ยงด้วย
อย่างไรก็ตาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้สั่งกำชับไปยังฝ่ายปกครองและด่านชุมชนทุกด่าน เพื่อปรับระบบการบริหารจัดการภายในด่าน เพื่อเพิ่มความเข้มข้นรับมือกับการใช้รถใช้ถนน และการจราจรที่จะเพิ่มมากขึ้นในช่วง 2 วันสุดท้ายซึ่งประชาชนจะต้องเดินทางกลับ โดยขอให้ด่านชุมชนทุกด่านเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติที่ ขณะที่ 3 ทีมหลัก คือ ทีมสาธารณสุขจังหวัด ตำรวจ และทีมปกครองต้องลงพื้นที่เพื่อออกตรวจการณ์ เก็บสถิติ และสอบสวนกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อนำข้อมูลมาสรุปเป็นแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป
////////////
81932920_3427650640639862_778255762026659840_o

82162521_3427649637306629_7509131287714594816_o
จุรีรัตน์ /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0