นักเรียนกว่า 600 คน ซ้อมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

81002289_3441387589266167_7640679740784771072_o81141149_3441386982599561_5027214320379887616_o
วันนี้( 5 ม.ค.63) นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 (นครศรีธรรมราช-พัทลุง) เป็นประธานเปิดการซ้อมใหญ่พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ เวทีกลางสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช มีนักเรียนร่วมซ้อมกว่า 600 คน ในการแสดง ชุด “ตำนานเมือง เลื่องแดนใต้ เทิดไท้จอมราชา” สำหรับพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการกำหนดจัดในวันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. มีนายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงาน และนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ
81250788_3441387325932860_3038293116827205632_o81274813_3441387005932892_310110176508116992_o
ด้านนายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1 ประธานการจัดงาน กล่าวว่า ขณะนี้การเตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 ภายใต้คำขวัญ “หัตถศิลป์ล้ำค่า ภูมิปัญญาเด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล นำเด็กไทยสู่สากล” โดยความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1-4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน มีความพร้อมเกือบ 100% โดยดเฉพาะที่สนามหน้าเมือง ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานหลักทุกสำนักงานเขตการศึกษาจาก 14 จังหวัดภาคใต้ 36 เขต กำลังเร่งตกแต่งสถานที่ จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนกันอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ในทุกศูนย์การแข่งขันได้มีการเตรียมพร้อมแล้วเช่นกัน และบางศูนย์ได้มีการแข่งขันทักษะไปบ้างแล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นมา
81740210_3441387105932882_4622759496383463424_o81770607_3441387472599512_407458797137690624_n
ขณะที่ ว่าที่ร้อยโท สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 รองประธานกรรมการจัดงาน กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อพัฒนา ยกระดับ ส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชาติ และเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในการสนับสนุน และให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในการจัดการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระเรียนรู้ต่าง ๆ จำนวน 8 อำเภอ 33 ศูนย์การแข่งขัน มีผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนจาก 14 จังหวัด 36 เขตพื้นที่การศึกษา ทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษในภาคใต้เข้าร่วมงาน รวมประมาณ 100,000 คน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วย……//
82005924_3441386989266227_4885464104505966592_o

82524808_3441387602599499_2037874596547395584_n

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0