เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

81235776_3448715401866719_8839455578964099072_o81484872_3448723861865873_199959576924127232_o81510737_3448722981865961_4371750178697248768_o81599662_3448724411865818_2721980187204911104_o
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 36 เขตภาคใต้ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 14 จังหวัด ภาคใต้ ตลอดจนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมต้อนรับและเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ณ สนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563
82000808_3448710805200512_2009562159247261696_o82943773_3448721751866084_2806678527124963328_o
นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด เป็นการสร้างเวทีวิชาการให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถตามศักยภาพ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัด ความสามารถของตนเอง และสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างหลากหลาย อันจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตรงกับนโยบายและเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคปัจจุบัน

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้ดำเนินการจัดงาน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ต้องการให้การจัดงานนี้เป็น เวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงองค์ความรู้ ความสามารถ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของการจัดการศึกษา เนื่องจากการจัดการศึกษาถือเป็นงานที่เป็นหัวใจสำคัญของทุกภาคส่วน ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษา และเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชนได้อีกด้วย
81652887_3448725568532369_2411720507180187648_o81784302_3448723595199233_5420680453369626624_o
นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ ที่มอบหมายให้จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ซึ่งมีความสอดคล้องกับความเป็นนครแห่งอายธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 ภาคใต้ จ.สตูล จะเป็นเจ้าภาพจัดงานในปีต่อไป..///////
วิมล หนูแก้ว/ข่าว
อุไรวรรณ/พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช