เทศบาลตำบลหินตก เชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ

เทศบาลตำบลหินตก เชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563
81882811_3457971334274459_8695262944037961728_o
นายมาโนช สวัสดีนฤมล นายกเทศมนตรีตำบลหินตก เปิดเผยว่า เทศมนตรีตำบลหินตก กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมประสบการณ์ และกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ที่เป็นอนาคตของชาติต่อไป ภายใต้คำขวัญ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
โดยภายในงานกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่ อาทิ นิทรรศการเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมการแสดงของนักเรียน เยาวชน กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเด็กอ่อน ปฐมวัย กิจกรรมวิทยาศาสตร์ค่ายสาธิต กิจกรรมห้องสมุดสู่การเรียนรู้ การแข่งขันเล่นเกมส์และกีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล บริการตัดผมฟรี และกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย
จึงขอเชิญผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช…///
พรรณี มณีวรรณ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช