ขอเชิญร่วมงานทำบุญเมืองนคร 10-11 สิงหาคมนี้

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

440745

ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมงานทำบุญเมืองนคร 2562 เพื่อช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เสริมสิริมงคลทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป
วันที่ 10-11 สิงหาคม 2562 ณ ลานทราย หน้าพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
164684_545541815488746_1345125726_n
วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
พิธีสวดภาณยักษ์ (ใหญ่)
พิธีสวดนพเคราะห์
440755
วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
ทำบุญตักบาตร ตลอดถนนราชดำเนิน รวม 12 จุด
ตั้งแต่วัดศาลามีชัย-วัดแจ้งวรวิหาร
440746
440754

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0