สิ้นสุดการรอคอย เปิดใช้แล้วถนน​สายน้ำสรง-บ้านฝาง​ หมู่​ที่​ 3,4 ตำบลนาทราย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

82837779_3466950763376516_9131991389247111168_o81963335_3466950150043244_2497049412723802112_o
เมื่อวันที่​ 12 มกราคม 2563​ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดใช้ถนน​สายน้ำสรง-บ้านฝาง​ หมู่​ที่​ 3,4 ตำบลนาทราย อำเภอ​เมือง จังหวัด​นคร​ศรี​ธรรมราช​ พร้อมด้วยนายมนูญ ศิริธรรม ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช​ นายสมชาย เกตุชาติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกอบต.นาทราย​ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างมากมาย
82514439_3466950466709879_3224849840282271744_n
สำหรับถนนสายน้ำสรง​ -​ บ้านฝาง​ เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต​ มีระยะทาง​ 1.078 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่​ 3​ หมู่​ที่ 4​ ตำบลนาทราย​ เชื่อมต่อตำบลท่างิ้ว​ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช​ ถนนสายนี้เป็นเส้นทางที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาอย่างยาวนาน ด้วยระยะเวลาการใช้งานอย่างต่อเนื่อง มีสภาพทรุดโทรมเป็นหลุม บ่อ เป็นเส้นทางที่เกินศักยภาพองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้เข้าดำเนินการปรับปรุงจนแล้วเสร็จ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร​ และใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร​ออกสู่ท้องตลาดได้สะดวกยิ่งขึ้น..///
82115351_3466950383376554_5535613593526992896_n82562536_3466949880043271_491965688890523648_n

82756825_3466950206709905_270296272055828480_n

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0