ศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ปลายปี 63 รับผู้ป่วย 120 เตียง พร้อมเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นนำที่สุดของภาคใต้

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

1

วันที่ 6 ส.ค. 2562 – ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ พร้อมระบบสาธารณูปการ มูลค่า 2,128 ล้านบาท ซึ่งบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการก่อสร้างบนพื้นที่ 405 ไร่

ทั้งนี้ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ขนาด 5 ชั้น อาคารโรงพยาบาล (อาคาร B, C และ D) ขนาด 9 ชั้น และกลุ่มอาคารบ้านพักบุคลากร ได้แก่ อาคาร R1 บ้านพักสูง 4 ชั้น ขนาด 160 หน่วย อาคาร R2 บ้านพักบุคลากรโสด สูง 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง 80 หน่วย อาคาร R3 บ้านพักบุคลากรครอบครัว 3 หลัง หลังละ 60 หน่วย อาคาร R4 และบ้านพักเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 25 หน่วย
2

ขณะนี้การก่อสร้างโดยภาพรวม เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ได้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 90 ซึ่งถือเป็นผลงานที่น่าพอใจ เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนงานสถาปัตยกรรมและงานระบบต่างๆ คาดว่าจะแล้วเสร็จทันภายในปี 2562 นี้

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวอีกว่า หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 จากนั้นคาดว่าปลายปี 2563 เริ่มรับผู้ป่วยใน จำนวน 120 เตียง และปี 2564 ขยายเพิ่ม 419 เตียง ส่วนระยะต่อไปจะขยายให้ครบ 750 เตียงซึ่งจะกลายเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ของภาคใต้ตอนบน มีบุคลากรทางการแพทย์ไม่น้อยกว่า 3,000 คน มีการให้บริการทางการแพทย์ใน 14 สาขาความเชี่ยวชาญ รองรับการให้บริการเฉลี่ยปีละ 5 แสนคน

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการเปิดโรงพยาบาลนำร่องมาแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 มีการเปิดให้บริการคลินิกตา เวชศาสตร์ฟื้นฟู เวชศาสตร์ครอบครัว คลินิกอายุรกรรม คลินิกเด็ก คลินิกโรคภูมิแพ้และหอบหืด คลินิกเรื้อรัง คลินิก หู คอ จมูก คลินิกทั่วไป คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ คลินิกถันยเมตต์ คลินิกศัลยกรรม คลินิกสูตินรีเวช คลินิกจิตเวช คลินิกตรวจสุขภาพ รวมถึงแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยบริการผู้ป่วยนอก 300 คนต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรและนักศึกษารวมกว่า 9,000 คน
4

“เราตั้งเป้าเป็นโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ชั้นนำที่ทันสมัยที่สุดของภาคใต้ตอนบน เป้าหมายการก่อตั้งโรงพยาบาลศูนย์ฯ จึงไม่ใช่เพียงการบริการเท่านั้น แต่เป็นการส่งเสริมให้แพทย์มีการค้นคว้าวิจัยและบูรณาการกับการผลิตแพทย์ ดังนั้นการสร้างโรงพยาบาลศูนย์ภาคใต้ตอนบนจึงไม่ใช่เพียงการแบ่งเบาภาระการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐแต่เป็นการเพิ่มทางเลือกการรักษาโรคซับซ้อนและบูรณาการผลิตผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรการแพทย์เพื่อประชาชนในภาคใต้ตอนบนอีกด้วย” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวในที่สุด
4

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0