ผู้ตรวจการแผ่นดินรับฟังข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการรังนกแอ่นในพื้นที่อำเภอปากพนัง

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ผู้ตรวจการแผ่นดินรับฟังข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการรังนกแอ่นในพื้นที่อำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
83803813_3515633351841590_5021950769239162880_o83686680_3515639875174271_4380223242934157312_o
วันนี้(28 ม.ค.63) พลเอก วิทวัส รชตนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ได้รับฟังข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการรังนกแอ่นในพื้นที่อำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายอำเภอปากพนัง นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง นายกสมาคมผู้ประกอบการรังนกแอ่น และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากพนัง อ.ปากพนัง
82836263_3515632928508299_4686238241139982336_o83751852_3515633588508233_2332735405771718656_o
พลเอก วิทวัส รชตนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ปัจจุบันรังนกนางแอ่นเป็นสินค้าที่มูลค่ามหาศาล มีประเทศที่รับซื้อได้แก่ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน ส่วนประเทศที่ส่งออกรังนกมากที่สุด คือ อินโดนีเซีย มีมูลค่าประมาณ 9 หมื่นล้านบาท รองลงมาคือ มาเลเซีย มูลค่า 2.7 หมื่นล้านบาท และอันดับสามคือประเทศไทยมีมูลค่า 1 หมื่นล้านบาท แต่รังนกที่มีปัญหาคือรังนกแอ่นบ้าน เนื่องจากยังผิดกฎหมายไม่สามารถส่งออกได้ ดังนั้น ตนจึงมีความตั้งใจที่จะทำให้รังนกแอ่นบ้านเป็นรังนกที่ถูกกฎหมาย และให้ผู้ประกอบการรังนกแอ่นสามารถอยู่ร่วมกับประชาชนชุมชนรอบข้างได้ เนื่องจากจากการลงพื้นที่หลายจังหวัดทั้งจันทบุรี กระบี่ และตรัง พบว่ามีปัญหาเรื่องฝุ่น เสียง และสุขอนามัย ดังนั้น จึงมีความตั้งใจที่จะหาพื้นที่ที่จะเป็นโมเดลในการแก้ไขปัญหาการประกอบการรังนกนางแอ่น เพื่อเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่น ๆ และให้รังนกแอ่นบ้าน เป็นรังนกที่ถูกกฎหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าในการส่งออกด้วย
83766743_3515633098508282_6390840856034672640_o83797972_3515632935174965_2956945242240057344_o
นายกมลศักดิ์ เลิศไพบูลย์ นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรังนกแอ่น กล่าวว่า ปัจจุบันมีคอนโดนกหรือบ้านนกแอ่นทั่วประเทศประมาณ 10,000 หลัง ให้ผลผลิตรังนกแอ่นประมาณ 100 ตัน เป็นรังนกบ้าน 70 % และเป็นรังนกถ้ำ 30% แต่ที่เป็นปัญหาคือรังนกบ้านยังเป็นรังนกที่ผิดกฎหมายอยู่ จึงถูกกดราคา และไม่สามารถส่งออกไปประเทศจีนได้ ซึ่งต้องมีการแก้กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ซึ่งกฎหมายหลักแก้ไขแล้ว แต่กฎหมายลูกยังแก้ไขไม่เสร็จ ติดอยู่ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อให้รังนกบ้านเป็นรังนกที่ถูกกฎหมาย โดยแบ่งรังนกเป็นสองประเภท คือ รังนกสัมปทานคือรังนกถ้ำ และรังนกนอกสัมปทานคือรังนกบ้าน แต่หากผู้ประกอบการต้องการส่งออกรังนกบ้านไปจีนต้องเข้าสู่กระบวนการควบคุมมาตรฐานกับกรมปศุสัตว์ด้วย

นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ระบุว่า ปัจจุบันคอนโดนกนางแอ่นที่ปากพนัง ประสบปัญหาคอนโดร้าง ส่วนใหญ่มีการประกาศขาย เนื่องจากนกนางแอ่นย้ายถิ่นไปอยู่ที่อื่น ซึ่งมาจากหลายปัจจัย ..////////
84339759_3515639848507607_4834724378778271744_o83858049_3515640065174252_9069384720420175872_o

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0