ศูนย์ดำรงธรรมเมืองคอน ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังประชาชนร้องเรียนฟาร์มหมูรายใหญ่ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนทั่วเมือง

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

84118641_3530759646995627_2572182349374554112_o84548303_3530759846995607_5078936133329485824_o

หลังจากที่ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และสื่อสังคมออนไลน์(โซเชียลมีเดีย)ว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของฟาร์มหมูแห่งหนึ่ง นางพัชร์ธนนันท์ ศรีเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานพลังงานจังหวัด กอ.รมน.จังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ฟาร์มหมู บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไร่ อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช
84018696_3530759116995680_8304920527877701632_o83483795_3530759166995675_6634826433313112064_o
มีนางสวรรพิศา จงเพิ่มวัฒนะผล ผู้ประกอบการฟาร์มหมู เป็นผู้นำตรวจสอบ ซึ่งเป็นการตรวจสอบครั้งที่ 2 ในรอบสองสัปดาห์ เพื่อติดตามผลหลังจากที่การตรวจสอบครั้งแรก ทางผู้ตรวจสอบได้แนะนำให้ผู้ประกอบการฟาร์มปรับปรุงแก้ไขต้นเหตุที่น่าจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็น เช่น การปิดรางระบายน้ำเสียที่ออกจากระบบไบโอแก็สไปยังบ่อบำบัด การเติมน้ำจุลินทรีย์หรือสารอีเอ็ม(EM) เพื่อกำจัดกลิ่นบ่อกำจัดซาก การเติมออกซิเจนในบ่อบำบัด และการขุดลอกวัชพืชต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการได้ทำการปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะนำ แต่ความเหม็นยังคงมีอยู่ แต่ความรุนแรงของกลิ่นลดระดับลง เนื่องจากผู้ประกอบการได้ทำการซ่อมท่อส่งน้ำเสียที่แตก ปิดลำรางน้ำเสีย ขุดลอกบ่อบำบัดน้ำเสียไม่ให้หมักหมม ใช้น้ำหมัก EM ฉีดพ่นในคอกเลี้ยง การเติมออกซิเจนในบ่อบำบัด และการฝังกลบซากหมู
84516484_3530759433662315_9187225669401051136_o83860859_3530759733662285_6176185387082317824_o
นางสวรรพิศา จงเพิ่มวัฒนะผล ผู้ประกอบการฟาร์มหมู กล่าวว่า ทางฟาร์มได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามคำแนะนำอย่างเต็มที่ โดยการนำอีเอ็มมาราดที่ระบบรางเปิด โรงเปิดและบ่อทิ้งซากทุกวัน รวมทั้งการเพิ่มเครื่องตีน้ำเพื่อเติมออกซิเจนในบ่อบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งการขุดลอกวัชพืชต่าง ๆ ซึ่งทางฟาร์มยินดีดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำทุกอย่าง แม้ว่าบางเรื่องต้องใช้เวลาใช้งบประมาณก็ตาม ส่วนน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วก็จะปล่อยเข้าไปยังคูสวนปาล์มของฟาร์มเองประมาณ 100 ไร่เศษ..//////////

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0