จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีกวนข้าวยาคู เนื่องในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563

83831714_3537616506309941_3928577843730055168_o83659835_3537616266309965_4193499372236832768_o

วันนี้(4 ก.พ.63) ที่วัดบุญนารอบ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานและเข้าร่วมในการประกอบพิธีกวนข้าวยาคู ในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 2-8 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงออกถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยกิจกรรมการกวนข้าวยาคู หรือข้าวมธุปายาส ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และเป็นการแสดงออกถึงการรวมพลังความสามัคคีในหมู่คณะ เนื่องจากการกวนข้าวยาคูต้องใช้ระยะเวลาในการกวนต่อเนื่องประมาณ 6-8 ชั่วโมง
84031070_3537617346309857_2243474075416526848_o84670289_3537612832976975_1721447197456728064_o
ซึ่งปีนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดกิจกรรมกวนข้าวยาคูขึ้นหลายพื้นที่ ประกอบด้วย ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.09 น. ณ วัดบุญนารอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ วัดศาลามีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง และในเวลา 15.00 น. ณ ลานทรายหน้าพิพิธภัณฑ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. จะมีพิธีกวนข้าวยาคู 12 กระทะ 12 นักษัตร ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
84705121_3537759109629014_5777680467180388352_o
สำหรับการประกอบพิธีกวนข้าวยาคู หรือข้าวมธุปายาส เป็นความเชื่อเกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติ ตอนนางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาสยาคู เมื่อพระพุทธเจ้าเสวยแล้วก็ทรงบรรลุอภิสัมโพธิญาณ พุทธศาสนิกชนจึงมีความเชื่อว่า ข้าวยาคูเป็นอาหารทิพย์ ผู้ที่ได้รับประทานจะมีสมองดีเกิดปัญญา มีอายุยืนยาวพลานามัยสมบูรณ์ ผิวพรรณผ่องใส และเป็นยาขนานเอกที่สามารถขจัดโรคร้ายได้ทุกชนิด ทั้งยังบันดาลความสำเร็จสมความปรารถนาในสิ่งที่คิดด้วย
///////
อุไรวรรณ/ข่าว
พรรณี-สุพรทิพย์/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช