รมว.เกษตรและสหกรณ์ หารือกับแกนนำกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมรับข้อเรียกร้องผู้ชุมนุมชาวสวนยาง

รมว.เกษตรและสหกรณ์ หารือกับแกนนำกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมรับข้อเรียกร้องผู้ชุมนุมชาวสวนยาง ไปร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไข
84235517_3558592747545650_6536144362777083904_o
วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2563) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ และผู้แทน กยท. ได้เดินทางไปพบปะและร่วมหารือกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้ชุมนุมเรียกร้องเพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสาวยาง และแก่ปัญหาราคา ยางพาราที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ที่บริเวณ แยกควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด และตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช, พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายชัยชนะ เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช และส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมคนกรีดยาง และตัวแทนชาวสวนยาง ประมาณ 20 คนเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหา
83845288_3558599037545021_1135766249880420352_o84026002_3558599797544945_2305768289667645440_o
โดยจากการหารือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมรับข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม จำนวน 2 ข้อ เพื่อไปดำเนินการทันที คือ การตั้งคณะกรรมการร่วม ระหว่าง ตัวแทนกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ กยท. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุม ภายในสัปดาห์นี้ เพื่อกำหนดมาตรการควบคุม ติดตาม และดูแลราคายางพาราทุกชนิด เพื่อให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสามารถขายยางพาราตามสภาพตลาดภายในประเทศที่แท้จริง และให้มีการคิดคำนวณราคา อ้างอิงในโครงการประกันรายได้ใหม่ โดยหักลบค่าการจัดการและค่าขนส่งก่อนนำมาคำนวณเป็นราคาอ้างอิงในการประกันรายได้ ส่วนข้อเรียกร้องประเด็นที่ 3 ที่กลุ่มผู้ชุมนุมต้องการให้มีการ ปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินในโครงการประกันรายได้ ระยะที่ 3 ให้เป็นการจ่ายแบบ ครอบคลุมและทั่วถึง แทนที่จะคำนวณราคาอ้างอิงในแต่ละชนิดยาง และไม่ยึด ตัวเลขประกันราคาที่ กิโลกรัมละ 60 บาท ตามนโยบายการหาเสียงของพรรคการเมืองบางพรรค โดยกำหนดให้มีการจ่ายเงินประกันรายได้ ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าของสวนที่ถือบัตรสีเขียว รายละ 5,000 บาท ส่วนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นคนกรีดยางและผู้แจ้งปลูกยางในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ รายละ 3,000 บาท นั้น จะรับเรื่องเพื่อนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพราะกรณีดังกล่าวเป็นมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และมีการประกาศใช้ไปแล้ว
84026002_3558599797544945_2305768289667645440_o

84483114_3558590657545859_3925600456436350976_o
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า วันนี้ได้ประชุมร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การยางแห่งประเทศไทย และตัวแทนของเกษตรกร เพื่อร่วมกันสรุปหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยแนวทางแรก คือ การกรรมการขึ้น 1 ชุด มาดูแลในเรื่องของราคายางพาราและดูแลมาตรการต่าง ๆ ที่จะขับเคลื่อนผลักดันให้ยางพารามีราคาสูงขึ้น นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุม มองว่าราคายางพาราที่ผิดปกติในขณะนี้ เกิดจากเจ้าหน้า กยท. ร่วมกับ พ่อค้ายางในการบิดเบือนราคาตลาด ว่าจะมีการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง และหากพบว่ามีการทำผิดจริง ก็จะไม่เอาไว้อย่างแน่นอน พร้อมกับเชื่อว่า หลังจากมีการจัดตั้งและร่วมหารือของคณะกรรมการร่วมในการช่วยเหลือและ แก้ปัญหาราคายางพารา ก็จะสามารถเริ่มการแก้ปัญหาได้ในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ พร้อมรับ 3 ข้อเรียกร้องของ ผู้ชุมนุมชาวสวนยาง โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อหาทางช่วยเหลือใน สัปดาห์นี้ พร้อมยืนยัน จะไม่เอาไว้หากเจ้าหน้าที่ กยท. มีส่วนบิดเบือนราคายาง หลังจากที่กลุ่มเกษตรกรชาวสาวยาง ได้ชุมนุมเรียกร้องเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสาวยาง และแก้ปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำ…….///
86286625_3558589940879264_607733126445137920_o
พรรณี มณีวรรณ/ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช