“รมช.มนัญญา” เยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวคีรีวง พร้อมกวนข้าวมธุปายาสร่วมกับประชาชน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

“รมช.มนัญญา” เยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวคีรีวง พร้อมกวนข้าวมธุปายาสร่วมกับประชาชน
86300509_3575040375900887_5718590062308884480_o86294682_3575039882567603_6691720048312057856_o
วันนี้(15 ก.พ.63) เวลา 14.00 น. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านคีรีวง ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยชุมชนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 6 พรรคประชาธิปัตย์ ผู้แทนนายอำเภอลานสกา ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำกลุ่มอาชีพร่วมต้อนรับ
84820471_3575039572567634_5312078503028457472_o86286903_3575039479234310_8868740396860047360_o
โอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตและจำหน่ายผ้ามัดย้อม ผ้าบาติกสีธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ระบายสีผ้าบาติกด้วย จากนั้นได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มลายเทียนบาติกสีธรรมชาติบ้านคีรีวง ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตผ้าบาติกที่ให้นักท่องเที่ยวได้ระบายลายสีผ้าบาติกและตั้งชื่อลายผ้าที่ต้องการซื้อด้วยตัวเอง โอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยฯ ได้ระบายสีลงบนลายผ้าบาติกพร้อมทั้งเขียนข้อความให้กำลังใจแกกลุ่มลายเทียนด้วย สำหรับกลุ่มอาชีพดังกล่าวดำเนินกิจกรรมเป็นเครือข่ายกัน เป็นจุดเรียนรู้ศึกษาดูงานของนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจทั่วไปด้วย โดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
86312140_3575039015901023_5160430616625283072_o86349392_3575040302567561_279998487213375488_o
จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ได้เดินทางไปยังวัดคีรีวง ต.กำโลน อ.ลานสกา เพื่อเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่ร่วมกันกวนข้าวมธุปายาส หรือข้าวยาคู จำนวน 52 กระทะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สืบทอดกันมาตามความเชื่อของพุทธศาสนา แสดงออกถึงความรักความสามัคคีของหมู่คณะ เนื่องจากการกวนข้าวมธุปายาสต้องใช้เวลาในการกวน 6-8 ชั่วโมง โอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กวนข้าวมธุปายาสร่วมกับประชาชนด้วย สำหรับข้าวมธุปายาสที่กวนเสร็จแล้วจะมีการนำมาใส่ถาดรอจนอุณหภูมิเย็นลง แล้วมีการตัดเป็นชิ้น ๆ นำไปถวายวัดเพื่อความเป็นสิริมงคล และให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญ แล้วนำข้าวมธุปายาสดังกล่าวไปรับประทานหรือฝากญาติพี่น้อง เพราะมีความเชื่อว่าข้าวมธุปายาสเป็นอาหารทิพย์ใครได้รับประทานช่วยให้สมองดี เกิดปัญญาแก่ผู้บริโภค ทำให้ผิวพรรณผ่องใส อายุยืนยาว และเป็นโอสถขนานเอก บันดาลความสำเร็จให้แก่ผู้บริโภคด้วย
86374678_3575040069234251_2101603312695508992_o86449681_3575039295900995_4645750705427054592_o

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0