ไทยสมายล์เตรียมเปิดเส้นทางการบินสุวรรณภูมิ-นครศรีธรรมราช

ไทยสมายล์เตรียมเปิดเส้นทางการบินสุวรรณภูมิ-นครศรีธรรมราช ด้านหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน หนุนสุดตัว เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
86491060_3585552891516302_568157768771436544_n86421176_3585104434894481_4048936554079453184_o
วันนี้(18 ก.พ.63) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นางเนตรนภางค์ ธีระวาส ประธานเจ้าหน้าที่สายบริการ บริษัทไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด พร้อมด้วยนายกิตติรัตน์ รัตนขวัญ ผู้จัดการกองบริหารการขายตัวแทนต่างจังหวัด บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน และคณะ ได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการเตรียมเปิดเส้นทางการบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
85201976_3585103768227881_6623041111772364800_o86301721_3585103301561261_4032454638555889664_o
นางเนตรนภางค์ ธีระวาส ประธานเจ้าหน้าที่สายบริการ บริษัทไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด กล่าวว่า สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ เตรียมเปิดเส้นทางการบินระหว่างสุวรรณภูมิกับนครศรีธรรมราช ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งจะทำให้การเดินทางเชื่อมต่อการเดินทางไปต่างประเทศมีความสะดวกมากขึ้น อีกทั้งจะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งจากยุโรปและเอเซียสามารถเดินทางมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชได้สะดวกสบายขึ้นด้วย ซึ่งปัจจุบันไทยสมายล์มีเครื่องบิน 20 ลำ มีเส้นทางการบินในประเทศ 10 เส้นทางและต่างประเทศ 22 เส้นทาง ครอบคลุมภูมภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ให้บริการมาตรฐานเดียวกับการบินไทย ในส่วนบัตรโดยสารของไทยสมายล์สามารถสะสมแต้มร่วมกับการบินไทยได้ นอกจากนี้ให้สิทธิพิเศษสำหรับข้าราชการ บัตรโดยสารราคาเดียวไม่ว่าจะจองล่วงหน้าหรือซื้อแล้วเดินทางทันที พร้อมได้รับสิทธิเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เลื่อนวันเดินทางและเส้นทางได้ด้วย อย่างไรก็ตามการเปิดเส้นทางการบินดังกล่าวได้นั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก ความพร้อมของสถานที่ และ Slot เวลาที่เหมาะสมของการเดินทาง
86382151_3585102998227958_6962968621991591936_o86463171_3585103604894564_3130101620486963200_o
ทางด้านหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สนับสนุนการเปิดเส้นทางการบินสุวรรณภูมิ-นครศรีธรรมราช เนื่องจากปัจจุบันสายการบิน 3 บริษัทที่เปิดให้บริการอยู่ในเส้นทางท่าอากาศยานดอนเมือง-นครศรีธรรมราช หากไทยสมายล์เปิดเส้นทางการบินสุวรรณภูมิ-นครศรีธรรมราช ก็จะส่งผลดีต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียงด้วย โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้สะดวกมากขึ้น รวมทั้งการขนส่งสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วย
86733655_3585103071561284_4858505316343480320_o87052118_3585103831561208_5736310225493819392_o87276276_3585103504894574_2514980570472120320_o
นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชมีศักยภาพเชื่อว่าจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการจะเป็นไปตามเป้าหมายของสายการบินอย่างแน่นอน อีกทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองหลักด้านอารยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาสัมผัสได้ และหากไทยสมายล์ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านนิตยสารของไทยสมายล์ด้วยแล้วก็จะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักจังหวัดนครศรีธรรมราชมากขึ้นด้วย เช่น นักท่องเที่ยวอินเดีย เป็นต้น เพราะนครศรีธรรมราชมีความเชื่อมโยงกับอินเดียในเรื่องของพุทธศาสนาด้วย.//////