น่าชื่นชม! ชุมชนขนาบนากรวมพลังชุมชนปากแพรก สมทบทุน 2 แสน ถมที่ดินสร้างลานกีฬา

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

407569
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.ที่สนามโรงเรียนวัดขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ชาวชุมชนขนาบนาก และ ชุมชนปากแพรก ร่วมกันทำพิธีเปิดป้ายลานกีฬาเพื่อสุขภาพ ต้านยาเสพติด โดยมีณัฐภัทร อ่อนศรีทอง นายก อบต.ขนาบนาก และนายโสภา แก้วจีน นายก อบต.ปากแพรก เป็นประธานร่วมกัน มีคณะครูและนักเรียน ผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนมาร่วมงานประมาณ 200 คน
288049
สำหรับโรงเรียนวัดขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 97 คน และครูผู้สอน 7 คน
407567
ทั้งนี้โรงเรียนวัดขนาบนากมีพื้นที่หลังโรงเรียนที่เป็นลานดิน เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ที่ผ่านมายังไม่ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ทางคณะกรรมการโรงเรียนจึงร่วมมือกับชุมชนขนาบนากและชุมชนปากแพรก ได้ระดมเงินสมทบทุนเพื่อถมดิน โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของราชการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2 แสนบาท เพื่อยกระดับเป็นลานออกกำลังกาย เป็นสนามกีฬาเพื่อให้นักเรียนและพี่น้องในชุมชนได้มาออกกำลังกาย รวมถึงใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมร่วมกันของชุมชน โดยในช่วงเช้าได้มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ หลังจากนั้นพี่น้องในชุมชนก็ได้กินกาแฟและข้าวต้มร่วมกัน ซึ่งได้สร้างความยินดีแก่ทุกคน ทั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างความเข้มแข็งร่วมกันชุมชน
407571
407568
407574
407629
407549
111

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0