เร่งแก้ไขกรณีข่าวทีมท่อพญานาคซิ่งช่วยเหลือในการสูบน้ำดับไฟป่าพรุควนเคร็ง ไม่ได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย

แก้ไขกรณีข่าวทีมท่อพญานาคซิ่งช่วยเหลือในการสูบน้ำดับไฟป่าพรุควนเคร็ง ไม่ได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย……///เบื้องต้น ประสานโดยตรงผู้ใหญ่วิบูลย์ ให้แจ้งค่าใช้จ่ายเพื่อเร่งช่วยเหลือโดยด่วน
86665317_3591118444293080_7171362419468402688_o87082488_3591118707626387_701927179495145472_o
วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2563) ที่ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกนายอำเภอเชียรใหญ่ ปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช กอ.รมน.จว.นศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขกรณีจากข่าว และสื่อโซเชียล ได้นำข้อความในกลุ่มไลน์ ดับไฟป่าพรุควนเคร็ง (เฉพาะกิจ) “ซึ่งเป็นข้อความที่ ผู้ใช้ไลน์ ด.ต.จำเริญ เกตุแก้ว ได้เขียนลงในกลุ่มไลน์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 และ นำมาโพสต์ในสื่อโซเชียล โดยมีเนื้อหาในการให้ช่วยติดตามเรื่องค่าจ่าย ในการปฏิบัติงานของท่อพญานาคซิ่ง จากจังหวัดนครปฐม ในภารกิจดับไฟป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ผ่านมา ว่า ยังไม่ได้รับการดูแลจากทางจังหวัดนครศรีธรรมราช และการใช้งบประมาณในการดับไฟป่า จำนวน มากกว่า๓๐๐ ล้านบาท นั้น
86714942_3591223924282532_3594440151289298944_o
โดยหลังจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หารือ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบว่าในการปฏิบัติงานของทีมท่อพญานาคซิ่ง จากจังหวัดนครปฐม เป็นการประสานงานโดยตรงจาก ด.ต.จำเริญ เกตุแก้ว ในการเดินทางนำท่อสูบน้ำมาจากจังหวัดนครปฐม เข้าให้การช่วยเหลือในการสูบน้ำดับไฟป่าพรุควนเคร็ง และเป็นทีมเดียวกับที่เข้าช่วยสูบน้ำช่วงการช่วยเหลือ 13 สมาชิกทีมหมูป่าอคาเดมี ที่ จ.เชียงราย ซึ่งตลอดระยะเวลาในการช่วยเหลือดับไฟป่าพรุควนเคร็ง ทางกองทัพภาคที่ 4 ได้สนับสนุนน้ำมันเชื้อในการปฏิบัติงานทั้งหมด ในเรื่องของอาหารได้รับสนันสนุนอาหารจากโรงครัวพระราชทานตลอดระยะเวลาในการช่วยเหลือดับไฟป่าพรุควนเคร็ง หลังจบภารกิจศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา ยังได้อัญเชิญพระราชกระแสทรงชมเชย ผู้ร่วมปฏิบัติงานดับป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แก่นายวิบูลย์ ทัศเจริญ หัวหน้าทีมท่อพญานาคซิ่ง ด้วย ส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าขนย้ายอุปกรณ์ ทางจังหวัดไม่เคยได้รับเอกสารแจ้งขอความช่วยเหลือ ทั้งนี้ในเบื้องต้นทางจังหวัดได้ประสานตรงไปยังนายวิบูลย์ ทัศเจริญ ผู้ใหญ่บ้านบ้านบางเลน จังหวัดนครปฐม ให้แจ้งค่าใช้จ่ายในการขนย้ายอุปกรณ์ เพื่อจังหวัดจะได้เสนอของบไปยังกองทุนช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป
87161574_3591223560949235_7622931819226202112_o87195127_3591223897615868_7123538474023518208_o
ทั้งนี้ ในส่วนของรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการดับไฟป่าพรุควนเคร็ง ตามข่าวแหล่งข่าวระบุว่ามีงบประมาณในการใช้จ่ายสูงกว่า 300 ล้านบาท นั้น ซึ่งทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ใช้งบประมาณของจังหวัดในการปฏิบัติการดับไฟป่าพรุควนเคร็ง ห้วงภัยตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2562 คลอบคลุมทั้งในพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่ ชะอวด ร่อนพิบูลย์ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ค่าอาหารจัดเลี้ยง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เป็นเงิน 3,100,728.78 บาท เป็นเงินช่วยเหลือเกษตรกร ด้านพืช 5,086,900 บาท และเงินช่วยเหลือเกษตรกร ด้านปศุสัตว์ 16,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,203,628.78 บาท ไม่ใช่ 300 ล้านบาทตามข่าวแต่อย่างใด….///////
พรรณี มณีวรรณ/ภาพ-ข่าว