กองทัพภาคที่ ๔ จัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กองทัพกับสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคใต้

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

87342403_4152607258098009_1893402088667348992_o87175586_4153323228026412_3711757986138423296_o

วันนี้ (24 ก.พ.63) ที่โรงแรมเกียรตินคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช พลตรี สิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรมกองทัพภาคที่ 4 พบปะสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเป็นการพบปะกระชับความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคใต้ โดยกำหนดให้มีกิจกรรมขึ้นใน 2 รูปแบบ คือ การจัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมุมมองของสื่อมวลชนที่มีต่อหน่วยทหาร ในหัวข้อ “ วีถีทหาร กับงาน PR ที่สื่ออยากเห็น” โดยมี พันเอก ภัทรชัย แทนขำ รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 4 ร่วมการเสวนากับแกนนำสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคใต้
87382615_4153315261360542_3257679754249109504_o

87478402_4153326034692798_3789381720353013760_o

87547959_4153319801360088_4454459600866902016_o

87937351_4153322191359849_2771095564891193344_o

87976480_4153315298027205_1851553224415248384_o
ทั้งนี้เพื่อนำความคิด มุมมอง ของสื่อมวลชนที่มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ไปปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ในยุคสื่อสังคมออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย เพื่อให้เหมาะสมกับงานประชาสัมพันธ์ของกองทัพภาคที่ 4 จากนั้นในช่วงเย็นได้มีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ประกอบด้วยกีฬาแชร์บอล และกีฬาฟุตบอล บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0